Q000891 = RIME 3/1.01.07.006 composite = P431941

 
Q000891 001: {d}ba-ba6
For Baba,
 
     P232335 surf. a 1: [{d}ba]-ba6
 
Q000891 002: munus sa6-ga
the beautiful woman,
 
     P232335 surf. a 2: [munus] sa6-ga
 
Q000891 003: dumu an-na
the daughter of An,
 
     P232335 surf. a 3: [dumu an]-na
 
Q000891 004: nin iri ku3-ga
queen of the Holy City,
 
     P232335 surf. a 4: [nin iri] ku3-ga
 
Q000891 005: nin-a-ni
his mistress,
 
     P232335 surf. a 5: [nin-a]-ni
 
Q000891 006: gu3-de2-a
Gudea,
 
     P232335 surf. a 6: [gu3]-de2-a
 
Q000891 007: ensi2
ruler
 
     P232335 surf. a 7: [ensi2]
 
Q000891 008: lagasz{ki}-ke4
of Lagaš,
 
     P232335 surf. a 8: [lagasz]{ki}-ke4
 
Q000891 009: bad3 iri ku3-ga-ka-ni
her wall of the Holy City
 
     P232335 surf. a 9: [bad3 iri ku3]-ga-[ka]-ni
 
Q000891 010: mu-na-du3
he built for her.
 
     P232335 surf. a 10: [mu-na]-du3