Q001030 = RIME 1.09.01.13 composite = P431047

 
Q001030 001: ur-{d}nansze
Ur-Nanše,
 
     P222368 obv. i 1: ur-{d}nansze
 
Q001030 002: lugal
king
 
     P222368 obv. i 2: lugal
 
Q001030 003: lagasz
of Lagaš,
 
     P222368 obv. i 3: lagasz
 
Q001030 004: dumu gu-ni-DU
son of GuniDU,
 
     P222368 obv. i 4: dumu gu-ni-DU
 
Q001030 005: dumu gur-sar
“son” of Gursar,
 
     P222368 obv. ii 1: dumu gur-sar
 
Q001030 006: e2 {d}nansze
had the temple of Nanše
 
     P222368 obv. ii 2: e2 {d}nansze
 
Q001030 007: mu-du3
built.
 
     P222368 obv. ii 3: mu-du3
 
Q001030 008: esz3 gir2-su
The shrine Girsu
 
     P222368 obv. ii 4: esz3 gir2-su
 
Q001030 009: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. ii 5: mu-du3
 
Q001030 010: eb-gal
The Great Oval
 
     P222368 obv. iii 1: eb-gal
 
Q001030 011: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. iii 2: mu-du3
 
Q001030 012: e2-PA
The e2-PA
 
     P222368 obv. iii 3: e2-PA
 
Q001030 013: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. iii 4: mu-du3
 
Q001030 014: e2-{d}ga2-tum3-du10
The temple of Gatumdu
 
     P222368 obv. iii 5: e2-{d}ga2-tum3-du10
 
Q001030 015: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. iv 1: mu-du3
 
Q001030 016: e2 {d}nin-mar{ki}
The temple of Ninmar
 
     P222368 obv. iv 2: e2 {d}nin-mar{ki}
 
Q001030 017: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. iv 3: mu-du3
 
Q001030 018: e2-dam
The Edam
 
     P222368 obv. iv 4: e2-dam
 
Q001030 019: mu-du3
he built.
 
     P222368 obv. iv 5: mu-du3