Q001037 = RIME 1.09.01.22 composite = P431056

 
Q001037 001: ur-{d}nansze
Ur-Nanše,
 
     P222375 surf. a 1: ur-{d}nansze
 
Q001037 002: lugal
king
 
     P222375 surf. a 2: lugal
 
Q001037 003: lagasz
of Lagaš,
 
     P222375 surf. a 3: lagasz
 
Q001037 004: dumu gu-ni-DU
son of GuniDU,
 
     P222375 surf. a 4: dumu gu-ni-DU
 
Q001037 005: dumu gur-sar
“son” of Gursar,
 
     P222375 surf. a 5: dumu gur-sar
 
Q001037 006: e2 {d}nin-gir2-su2
had the temple of Ningirsu
 
     P222375 surf. a 6: e2 {d}nin-gir2-su2
 
Q001037 007: mu-du3
built.
 
     P222375 surf. a 7: mu-du3
 
Q001037 008: e2 {d}nansze
The temple of Nanše
 
     P222375 surf. a 8: e2 {d}nansze
 
Q001037 009: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 9: mu-du3
 
Q001037 010: e2 {d}ga2-tum3-du10
The temple of Gatumdu
 
     P222375 surf. a 10: e2 {d}ga2-tum3-du10
 
Q001037 011: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 11: mu-du3
 
Q001037 012: e2-dam
The Edam
 
     P222375 surf. a 12: e2-dam
 
Q001037 013: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 13: mu-du3
 
Q001037 014: e2 {d}nin-mar{ki}
The temple of Ninmar
 
     P222375 surf. a 14: e2 {d}nin-mar{ki}
 
Q001037 015: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 15: mu-du3
 
Q001037 016: ma2 dilmun
He had boats of Dilmun
 
     P222375 surf. a 16: ma2 dilmun
 
Q001037 017: kur-ta
from the mountains
 
     P222375 surf. a 17: kur-ta
 
Q001037 018: gu2 gesz mu-gal2
produce loads of timber.
 
     P222375 surf. a 18: gu2 gesz mu-gal2
 
Q001037 019: eb-gal
The Great Oval
 
     P222375 surf. a 19: eb-gal
 
Q001037 020: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 20: mu-du3
 
Q001037 021: ki-nir
Kinir
 
     P222375 surf. a 21: ki-nir
 
Q001037 022: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 22: mu-du3
 
Q001037 023: e2-PA
The E-PA
 
     P222375 surf. a 23: e2-PA
 
Q001037 024: mu-du3
he built.
 
     P222375 surf. a 24: mu-du3