Q001038 = RIME 1.09.01.23 composite = P431057

 
Q001038 001: ur-{d}nansze
Ur-Nanše,
 
     P222376 surf. a 1: ur-{d}nansze
 
Q001038 002: lugal
king
 
     P222376 surf. a 2: lugal
 
Q001038 003: lagasz
of Lagaš,
 
     P222376 surf. a 3: lagasz
 
Q001038 004: dumu gu-ni-DU
son of GuniDU,
 
     P222376 surf. a 4: dumu gu-ni-DU
 
Q001038 005: dumu gur-sar
“son” of Gursar,
 
     P222376 surf. a 5: dumu gur#-sar
 
Q001038 006: e2 {d}nin-gir2-su
had the temple of Ningirsu
 
     P222376 surf. a 6: e2 {d}nin-gir2-su
 
Q001038 007: mu-du3
built.
 
     P222376 surf. a 7: mu-du3
 
Q001038 008: e2 {d}nansze
The temple of Nanše
 
     P222376 surf. a 8: e2 {d}nansze
 
Q001038 009: mu-du3
he built.
 
     P222376 surf. a 9: mu-du3#
 
Q001038 010: szesz-gar
The Šešgar
 
     P222376 surf. a 10: szesz-gar
 
Q001038 011: mu-du3
he built.
 
     P222376 surf. a 11: mu-du3
 
Q001038 012: abzu-banda3
The Smaller Abzu
 
     P222376 surf. a 12: abzu-banda3!
 
Q001038 013: mu-du3
he built.
 
     P222376 surf. a 13: mu-du3
 
Q001038 014: ba-gara2
The Bagara
 
     P222376 surf. a 14: ba-gara2
 
Q001038 015: mu-du3
he built.
 
     P222376 surf. a 15: mu-du3
 
Q001038 016: ma2 dilmun
He had boats of Dilmun
 
     P222376 surf. a 16: ma2 dilmun
 
Q001038 017: kur-ta
from the mountains
 
     P222376 surf. a 17: kur-ta
 
Q001038 018: gu2 gesz mu-gal2
produce loads of timber.
 
     P222376 surf. a 18: gu2 gesz mu#-gal2#