Q001063 = RIME 1.09.03.09 composite = P431084

 
Q001063 001: e2-an-na-tum2
Eannatum,
 
     P222422 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222423 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222424 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222425 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222427 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222429 surf. a i 1: e2-an#-na-tum2
     P222430 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222448 surf. a i 1: e2-an-na-tum2
     P222449 obv. i 1: e2-an-na-tum2
     P283731 surf. a i 1: e2#-an-na-tum2
 
Q001063 002: ensi2
the ruler
 
     P222422 surf. a i 2: ensi2
     P222423 surf. a i 2: ensi2
     P222424 surf. a i 2: ensi2
     P222425 surf. a i 2: ensi2
     P222427 surf. a i 2: ensi2
     P222429 surf. a i 2: ensi2
     P222430 surf. a i 2: ensi2
     P222448 surf. a i 2: ensi2
     P222449 obv. i 2: ensi2
     P283731 surf. a i 2: ensi2
 
Q001063 003: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P222422 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222423 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222424 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222425 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222427 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222429 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222430 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222448 surf. a i 3: lagasz{ki}
     P222449 obv. i 3: lagasz{ki}
     P283731 surf. a i 3: lagasz{ki}
 
Q001063 004: a2 szum2-ma
given strength
 
     P222422 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222423 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222424 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222425 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222427 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222428 surf. a i 1': [a2] szum2#-[ma]
     P222429 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222430 surf. a i 4: a2 szum2-ma
     P222448 surf. a i 4: a2!(DA)# szum2-ma
     P222449 obv. i 4: a2 szum2-ma
     P283731 surf. a i 4: a2 szum2-ma
 
Q001063 005: {d}en-lil2-ke4
by Enlil,
 
     P222422 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222423 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222424 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222425 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222427 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222428 surf. a i 2': {d}en-lil2-ke4
     P222429 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222430 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222448 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
     P222449 obv. i 5: {d}en-lil2-ke4
     P283731 surf. a i 5: {d}en-lil2-ke4
 
Q001063 006: ga zi gu7-a
fed rich milk
 
     P222422 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222423 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222424 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222425 surf. a i 6: ga zi gu7-[a]
     P222427 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222428 surf. a i 3': ga zi gu7-a
     P222429 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222430 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222448 surf. a i 6: ga zi gu7-a
     P222449 obv. i 6: [ga] zi# [gu7]-a
     P283731 surf. a i 6: ga zi gu7-a
 
Q001063 007: {d}nin-hur-sag-ke4
by Ninḫursaga,
 
     P222422 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222423 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222424 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222425 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222427 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222428 surf. a i 4': {d}nin-hur-sag-ke4
     P222429 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222430 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
     P222448 surf. a i 7: {d}nin-hur#-sag-ke4
     P283731 surf. a i 7: {d}nin-hur-sag-ke4
 
Q001063 008: mu pa3-da
nominated
 
     P222422 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222423 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222424 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222425 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222427 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222428 surf. a i 5': mu pa3-da
     P222429 surf. a i 8: mu# pa3-da#
     P222430 surf. a i 8: mu pa3-da
     P222448 surf. a i 8: [mu] pa3#-da
     P283731 surf. a i 8: [mu] pa3-[da]
 
Q001063 009: {d}nin-gir2-su-ke4
by Ningirsu,
 
     P222422 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222423 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222424 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222425 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222427 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222428 surf. a i 6': {d}nin-gir2-su-ke4
     P222429 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222430 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222448 surf. a i 9: [...]
     P283731 surf. a i 9: [{d}nin-gir2-su-ke4]
 
Q001063 010: sza3 pa3-da
chosen by the heart
 
     P222422 surf. a i 10: sza3 pa3-da
     P222423 surf. a i 10: sza3# pa3#-da#
     P222424 surf. a i 10: sza3# pa3-da
     P222425 surf. a i 10: sza3# pa3-da
     P222427 surf. a i 10: sza3 pa3-[da]
     P222428 surf. a i 7': sza3 pa3-da
     P222429 surf. a i 10: sza3 pa3-da#
     P222430 surf. a i 10: sza3# pa3-da#
     P283731 surf. a i 10: [sza3 pa3-da]
 
Q001063 011: {d}nansze-ke4
of Nanše,
 
     P222422 surf. a i 11: {d}nansze-ke4
     P222423 surf. a ii 1: {d}nansze-ke4
     P222424 surf. a i 11: [...]
     P222425 surf. a i 11: [...]
     P222427 surf. a ii 1: {d}nansze-ke4
     P222428 surf. a i 8': {d}nansze-ke4
     P222429 surf. a ii 1: {d#}nansze#-ke4
     P222430 surf. a ii 1: {d}nansze-ke4
     P283731 surf. a ii 1: {d}nansze-ke4
 
Q001063 012: dumu a-kur-gal
the son of Akurgal,
 
     P222422 surf. a ii 1: dumu a-kur-gal
     P222423 surf. a ii 2: dumu a-kur-gal
     P222424 surf. a ii 1: dumu a-kur-gal
     P222425 surf. a ii 1: dumu a-kur-gal
     P222427 surf. a ii 2: dumu a-kur-gal
     P222429 surf. a ii 2: dumu a-kur-gal
     P222430 surf. a ii 2: dumu a-kur-gal
     P222448 surf. a ii 1: dumu a-kur-gal
     P283731 surf. a ii 2: dumu a-kur-gal
 
Q001063 013: ensi2
the ruler
 
     P222422 surf. a ii 2: ensi2
     P222423 surf. a ii 3: ensi2
     P222424 surf. a ii 2: ensi2
     P222425 surf. a ii 2: ensi2
     P222427 surf. a ii 3: ensi2
     P222429 surf. a ii 3: ensi2
     P222430 surf. a ii 3: ensi2
     P222448 surf. a ii 2: ensi2
     P222449 obv. ii 1: ensi2
     P283731 surf. a ii 3: ensi2
 
Q001063 014: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P222422 surf. a ii 3: lagasz{ki}
     P222423 surf. a ii 4: lagasz{ki}
     P222424 surf. a ii 3: lagasz{ki}
     P222425 surf. a ii 3: lagasz{ki}
     P222427 surf. a ii 4: lagasz{ki}
     P222429 surf. a ii 4: lagasz{ki}
     P222430 surf. a ii 4: lagasz{ki}
     P222448 surf. a ii 3: lagasz{ki}
     P222449 obv. ii 2: lagasz{ki}
     P283731 surf. a ii 4: lagasz{ki}
 
Q001063 015: kur elam{ki}
the land of Elam
 
     P222422 surf. a ii 4: kur elam{ki}
     P222423 surf. a ii 5: kur elam{ki}
     P222424 surf. a ii 4: kur elam{ki}
     P222425 surf. a ii 4: kur [elam]{ki}
     P222427 surf. a ii 5: kur elam{ki}
     P222428 surf. a ii 1': [...]
     P222429 surf. a ii 5: kur elam{ki}
     P222430 surf. a ii 5: kur elam{ki}
     P222448 surf. a ii 4: kur elam{ki}
     P222449 obv. ii 3: kur elam{ki}
     P283731 surf. a ii 5: kur elam{ki}
 
Q001063 016: |GIN2.SZE3| be2-se3
he defeated.
 
     P222422 surf. a ii 5: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222423 surf. a ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222424 surf. a ii 5: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222425 surf. a ii 5: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222427 surf. a ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222428 surf. a ii 2': |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222429 surf. a ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3#
     P222430 surf. a ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222448 surf. a ii 5: |GIN2.SZE3|# be2#-se3
     P222449 obv. ii 4: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P283731 surf. a ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3
 
Q001063 017: uru18{ki}
Uru
 
     P222422 surf. a ii 6: uru18{ki}
     P222423 surf. a ii 7: uru18{ki}
     P222424 surf. a ii 6: uru18{ki}
     P222425 surf. a ii 6: uru18{ki}
     P222427 surf. a ii 7: uru18{ki}
     P222428 surf. a ii 3': uru18{ki}
     P222429 surf. a ii 7: uru18{ki#}
     P222430 surf. a ii 7: uru18{ki}
     P222448 surf. a ii 6: uru18{ki}
     P222449 obv. ii 5: uru18{ki}
     P283731 surf. a ii 7: uru18{ki}
 
Q001063 018: |GIN2.SZE3| be2-se3
he defeated.
 
     P222422 surf. a ii 7: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222423 surf. a ii 8: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222424 surf. a ii 7: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222425 surf. a ii 7: |GIN2.SZE3| [be2-se3]
     P222427 surf. a ii 8: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222428 surf. a ii 4': |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222429 surf. a ii 8: |GIN2.SZE3|# be2#-[se3]
     P222430 surf. a ii 8: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222448 surf. a ii 7: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222449 obv. ii 6: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P283731 surf. a ii 8: |GIN2.SZE3| be2-se3
 
Q001063 019: umma{ki}
Umma
 
     P222422 surf. a ii 8: umma{ki}
     P222423 surf. a ii 9: umma{ki}
     P222424 surf. a ii 8: umma{ki}
     P222425 surf. a ii 8: umma{ki}
     P222427 surf. a ii 9: umma{ki}
     P222428 surf. a ii 5': umma{ki}
     P222429 surf. a ii 9: umma#{ki}
     P222430 surf. a ii 9: umma{ki}
     P222448 surf. a ii 8: umma#{ki}
     P222449 obv. ii 7: umma#{ki}
     P283731 surf. a ii 9: umma#{ki}
 
Q001063 020: |GIN2.SZE3| be2-se3
he defeated.
 
     P222422 surf. a ii 9: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222423 surf. a ii 10: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222424 surf. a ii 9: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222425 surf. a ii 9: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222427 surf. a ii 10: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222428 surf. a ii 6': |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222429 surf. a ii 10: |GIN2.SZE3| be2-se3#
     P222430 surf. a ii 10: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222448 surf. a ii 9: |GIN2.SZE3| be2-se3#
     P283731 surf. a ii 10: |GIN2.SZE3| be2-se3
 
Q001063 021: uri5{ki}
Ur
 
     P222422 surf. a ii 10: uri5{ki}
     P222423 surf. a ii 11: uri5{ki}
     P222424 surf. a ii 10: uri5{ki}
     P222425 surf. a ii 10: uri5{ki}
     P222427 surf. a ii 11: uri2{ki}
     P222428 surf. a ii 7': uri5{ki}
     P222429 surf. a ii 11: uri5{ki}
     P222430 surf. a ii 11: uri5{ki}
     P222448 surf. a ii 10: uri5{ki}
     P283731 surf. a ii 11: uri5#{ki#}
 
Q001063 022: |GIN2.SZE3| be2-se3
he defeated.
 
     P222422 surf. a ii 11: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222423 surf. a ii 12: [...]
     P222424 surf. a ii 11: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222425 surf. a ii 11: [...]
     P222427 surf. a ii 12: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222428 surf. a ii 8': |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222429 surf. a ii 12: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222430 surf. a ii 12: |GIN2.SZE3| be2-se3
     P222448 surf. a ii 11: |GIN2.SZE3| be2-se3#
     P283731 surf. a ii 12: [...]
 
Q001063 023: u4-ba
At that time,
 
     P222422 surf. a ii 12: u4-ba
     P222423 surf. a iii 1: u4-ba
     P222424 surf. a ii 12: u4-ba
     P222425 surf. a iii 1: u4-ba
     P222427 surf. a ii 13: u4-ba
     P222428 surf. a ii 9': u4-ba
     P222429 surf. a ii 13: u4-ba
     P222430 surf. a ii 13: u4-ba
     P222448 surf. a ii 12: u4#-ba
 
Q001063 024: {d}nin-gir2-su-ra
for Ningirsu
 
     P222422 surf. a iii 1: {d}nin-gir2-su-ra
     P222423 surf. a iii 2: {d}nin-gir2-su-ra
     P222424 surf. a ii 13: [...]
     P222425 surf. a iii 2: {d}nin-gir2-su-ra#
     P222427 surf. a iii 1: {d}nin-gir2-su-ra
     P222429 surf. a iii 1: {d}nin-gir2-su-ra
     P222430 surf. a ii 14: {d}nin-gir2-su-ra
     P222448 surf. a ii 13: {[d]}nin#-gir2-su-[ra]
 
Q001063 025: kisal dagal-la:na
in his wide courtyard
 
     P222422 surf. a iii 2: kisal dagal-la:na
     P222423 surf. a iii 3: kisal dagal-la-na
     P222424 surf. a iii 1: kisal dagal-la-na
     P222425 surf. a iii 3: kisal dagal#-la-na
     P222427 surf. a iii 2: kisal dagal-la-na
     P222429 surf. a iii 2: kisal dagal-la-na
     P222430 surf. a iii 1: kisal dagal-la-na
     P222448 surf. a iii 1: kisal dagal#-la-na
     P222449 obv. iii 1: kisa#l dagal#-la-na
     P283731 surf. a iii 1: kisal dagal-la-na
 
Q001063 026: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
a well, with baked brick,
 
     P222422 surf. a iii 3: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222423 surf. a iii 4: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222424 surf. a iii 2: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222425 surf. a iii 4: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-[ra]
     P222427 surf. a iii 3: pu2-sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222429 surf. a iii 3: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222430 surf. a iii 2: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra
     P222448 surf. a iii 2: pu2 sig4# alurx(BAHAR2)#-ra
     P222449 obv. iii 2: pu2 sig4 alurx(BAHAR2)-ra#
     P283731 surf. a iii 2: pu2-sig4 alurx(BAHAR2)-ra
 
Q001063 027: mu-na-ni-du3
he built for him.
 
     P222422 surf. a iii 4: mu-na-ni-du3
     P222423 surf. a iii 5: mu-na-ni-du3
     P222424 surf. a iii 3: mu-na-ni-du3
     P222425 surf. a iii 5: mu-na-ni-du3
     P222427 surf. a iii 4: mu-na-ni-du3
     P222429 surf. a iii 4: mu-na-ni-du3
     P222430 surf. a iii 3: mu-na-ni-du3
     P222448 surf. a iii 3: mu-na-ni-du3
     P222449 obv. iii 3: mu-na-ni-du3#
     P283731 surf. a iii 3: mu-na-ni-du3
 
Q001063 028: dingir-ra-ni
His (personal) god
 
     P222422 surf. a iii 5: dingir-ra-ni
     P222423 surf. a iii 6: dingir-ra-ni
     P222424 surf. a iii 4: dingir-ra-ni
     P222425 surf. a iii 6: dingir-ra-ni
     P222427 surf. a iii 5: dingir-ra-ni
     P222428 surf. a iii 1': [...]
     P222429 surf. a iii 5: dingir-ra-ni#
     P222430 surf. a iii 4: dingir-ra-ni
     P222448 surf. a iii 4: dingir-ra-ni
     P222449 obv. iii 4: dingir-ra#-[ni]
     P283731 surf. a iii 4: dingir-ra-ni
 
Q001063 029: {d}szul-|MUSZxPA|
is Šul-MUŠxPA.
 
     P222422 surf. a iii 6: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222423 surf. a iii 7: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222424 surf. a iii 5: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222425 surf. a iii 7: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222427 surf. a iii 6: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222428 surf. a iii 2': {d}[szul-|MUSZxPA|]
     P222429 surf. a iii 6: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222430 surf. a iii 5: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222448 surf. a iii 5: {d}szul-|MUSZxPA|
     P222449 obv. iii 5: {d#}[...]
     P283731 surf. a iii 5: {d}szul-|MUSZxPA|
 
Q001063 030: u4-ba
At that time,
 
     P222422 surf. a iii 7: u4-ba
     P222423 surf. a iii 8: u4-ba
     P222424 surf. a iii 6: u4-ba
     P222425 surf. a iii 8: u4-ba
     P222427 surf. a iii 7: u4-ba
     P222428 surf. a iii 3': u4-[ba]
     P222429 surf. a iii 7: u4#-ba#
     P222430 surf. a iii 6: u4-ba
     P222448 surf. a iii 6: u4-ba
     P283731 surf. a iii 6: u4-ba
 
Q001063 031: {d}nin-gir2-su-ke4
by Ningirsu
 
     P222422 surf. a iii 8: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222423 surf. a iii 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222424 surf. a iii 7: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222425 surf. a iii 9: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222427 surf. a iii 8: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222428 surf. a iii 4': {d}nin-gir2-su#-[ke4]
     P222429 surf. a iii 8: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222430 surf. a iii 7: {d}nin-gir2-su-ke4
     P222448 surf. a iii 7: e2-an-na-tum2
     P283731 surf. a iii 7: {d}nin-gir2-su-ke4
 
Q001063 032: e2-an-na-tum2
Eannatum
 
     P222422 surf. a iii 9: e2-an-na-tum2
     P222423 surf. a iii 10: e2-an-na-tum2#
     P222424 surf. a iii 8: e2-an-na-tum2
     P222425 surf. a iii 10: e2-an#-na-[tum2]
     P222427 surf. a iii 9: e2-an-na-tum2
     P222428 surf. a iii 5': e2-an-na-tum2
     P222429 surf. a iii 9: e2-an-na-tum2
     P222430 surf. a iii 8: e2-an-na-tum2
     P222448 surf. a iii 8: {d}nin-gir2#-su#-[ke4]
     P283731 surf. a iii 8: e2-an-na-tum2#
 
Q001063 033: ki mu-na-ag2
was loved.
 
     P222422 surf. a iii 10: ki mu-na-ag2
     P222423 surf. a iii 11: [...]
     P222424 surf. a iii 9: ki# mu#-na-ag2
     P222425 surf. a iii 11: [...]
     P222427 surf. a iii 10: ki mu-na-ag2
     P222428 surf. a iii 6': ki mu-na-ag2
     P222429 surf. a iii 10: ki mu-na-ag2
     P222430 surf. a iii 9: ki mu-na-ag2
     P222448 surf. a iii 9: ki# [mu-na-ag2]
     P283731 surf. a iii 9: ki# [...]