Q001087 = RIME 1.09.04.20 composite = P431116

 
Q001087 001': [...] BUR
...
 
     P222499 surf. a i 1': [...] BUR
 
Q001087 002': [...]{ki}-ta mu-na-ta-x-a
when ... it out of ... for her,
 
     P222499 surf. a i 2': [...]{ki}-ta [mu]-na#-ta-[x]-a
 
Q001087 003': e2-an-na
when the Eanna (temple),
 
     P222499 surf. a i 3': [e2-an]-na#
 
Q001087 004': kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a
he had made surpass all the mountains for her,
 
     P222499 surf. a i 4': [kur-kur-ra mu-na-diri-ga-a]
 
Q001087 005': u4-ba
then
 
     P222499 surf. a ii 1: [u4-ba]
 
Q001087 006': lum-ma-tur
Lummatur,
 
     P222499 surf. a ii 2: [lum-ma-tur]
 
Q001087 007': dumu en-an-na-tum2
the son of Enanatum,
 
     P222499 surf. a ii 3: [dumu en-an-na-tum2]
 
Q001087 008': ensi2
the ruler
 
     P222499 surf. a ii 4: [ensi2]
 
Q001087 009': lagasz{ki}-ka-ke4
of Lagaš,
 
     P222499 surf. a ii 5: lagasz{ki}-ka-ke4
 
Q001087 010': KIB mu-dim2-dim2
fashioned clay nails
 
     P222499 surf. a ii 6: KIB mu#-dim2-dim2#
 
Q001087 011': e2-an-na-ke4
and onto the Eanna
 
     P222499 surf. a ii 7: [e2-an-na-ke4]
 
Q001087 012': mu-na-du11
he affixed(?) them for her.
 
     P222499 surf. a ii 8: [mu-na-du11]