Q001091 = RIME 1.09.05.17 composite = P431134

 
Q001091 001: {d}en-lil2
For Enlil
 
     P222506 surf. a i 1: [{d}]en-lil2
 
Q001091 002: e2-ad-da-ka-ra
of the House of the Father (temple),
 
     P222506 surf. a i 2: [e2]-ad-[da]-ka-ra
 
Q001091 003: en-mete-na
Enmetena,
 
     P222506 surf. a i 3: en-mete-na
 
Q001091 004: ensi2
ruler
 
     P222506 surf. a i 4: ensi2
 
Q001091 005: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P222506 surf. a i 5: lagasz{ki}
 
Q001091 006: sza3 pa3-da
chosen by the heart
 
     P222506 surf. a i 6: sza3 pa3-da
 
Q001091 007: {d}nansze
of Nanše,
 
     P222506 surf. a i 7: {d}nansze
 
Q001091 008: ensi2 gal
chief ruler
 
     P222506 surf. a i 8: ensi2 gal
 
Q001091 009: {d}nin-gir2-su2-ka
of Ningirsu,
 
     P222506 surf. a i 9: {d}nin-gir2-su2-ka
 
Q001091 010: dumu en-an-na-tum2
son of Enanatum,
 
     P222506 surf. a i 10: [dumu] en-an-[na]-tum2
 
Q001091 011: ensi2
ruler
 
     P222506 surf. a i 11: ensi2
 
Q001091 012: lagasz{ki}-ka
of Lagaš,
 
     P222506 surf. a i 12: lagasz{ki}-ka
 
Q001091 013: dumu-KA
descendant
 
     P222506 surf. a i 13: dumu-KA
 
Q001091 014: ur-{d}nansze
of Ur-Nanše,
 
     P222506 surf. a i 14: ur-{d}nansze
 
Q001091 015: lugal
king
 
     P222506 surf. a i 15: lugal
 
Q001091 016: lagasz{ki}-ka-ke4
of Lagaš,
 
     P222506 surf. a i 16: lagasz{ki}-ka-ke4
 
Q001091 017: {d}nin-gir2-su2-ra
for Ningirsu
 
     P222506 surf. a i 17: {d}nin-gir2-su2-ra
 
Q001091 018: esz3 dug-ru
the shrine Dugru
 
     P222506 surf. a i 18: esz3 dug-ru
 
Q001091 019: mu-na-du3
he built,
 
     P222506 surf. a i 19: mu-na-du3
 
Q001091 020: a-husz
and the Aḫuš,
 
     P222506 surf. a i 20: a-husz
 
Q001091 021: e2 igi zi bar-ra
the temple that he (Ningirsu) views with a steadfast eye,
 
     P222506 surf. a ii 1: e2 igi zi bar-ra
 
Q001091 022: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 2: mu-na-du3
 
Q001091 023: {d}lugal-uru11{ki}-ra
For lugalurub
 
     P222506 surf. a ii 3: {d}lugal-uru11{ki}-ra
 
Q001091 024: e2-gal uru11{ki}-ka-ni
his palace of Urub
 
     P222506 surf. a ii 4: e2-gal uru11{ki}-ka-ni
 
Q001091 025: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 5: mu-na-du3
 
Q001091 026: {d}nansze
For Nanše
 
     P222506 surf. a ii 6: {d}nansze
 
Q001091 027: e2-engur-ra zu2-lum-ma
the E’engura of (the field) Zulum
 
     P222506 surf. a ii 7: e2-engur-ra zu2-lum-ma
 
Q001091 028: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 8: mu-na-du3
 
Q001091 029: {d}en-ki
For Enki,
 
     P222506 surf. a ii 9: {d}en-ki
 
Q001091 030: lugal eridu{ki}-ra
the king of Eridu,
 
     P222506 surf. a ii 10: lugal eridu{ki}-ra
 
Q001091 031: abzu pa5-sir2-ra
the Abzu of Pasira
 
     P222506 surf. a ii 11: abzu pa5-sir2-ra
 
Q001091 032: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 12: mu-na-du3
 
Q001091 033: {d}nin-hur-sag-ra
For Ninḫursaga
 
     P222506 surf. a ii 13: {d}nin-hur-sag-ra
 
Q001091 034: gi-gu3-na
the temple terrace
 
     P222506 surf. a ii 14: gi-gu3-na
 
Q001091 035: tir ku3-ga
of the sacred grove
 
     P222506 surf. a ii 15: tir ku3-ga
 
Q001091 036: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 16: mu-na-du3
 
Q001091 037: {d}nin-gir2-su2-ra
For Ningirsu
 
     P222506 surf. a ii 17: {d}nin-gir2-su2-ra
 
Q001091 038: an-ta-sur-ra
the Antasura
 
     P222506 surf. a ii 18: an-ta-sur-ra
 
Q001091 039: mu-na-du3
he built,
 
     P222506 surf. a ii 19: mu-na-du3
 
Q001091 040: sza3-pa3-da
and the Chosen by the Heart (temple)
 
     P222506 surf. a ii 20: sza3-pa3-da
 
Q001091 041: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 21: mu-na-du3
 
Q001091 042: e2 {d}ga2-tum3-du10
The temple of Gatumdu
 
     P222506 surf. a ii 22: e2 {d}ga2-tum3-du10
 
Q001091 043: mu-du3
he built.
 
     P222506 surf. a ii 23: mu-du3
 
Q001091 044: {d}nansze
For Nanše
 
     P222506 surf. a iii 1: {d}nansze
 
Q001091 045: gi-gu3-na mah-ni
her great temple terrace
 
     P222506 surf. a iii 2: gi-gu3-na mah-ni
 
Q001091 046: mu-na-du3
he built,
 
     P222506 surf. a iii 3: mu-na-du3
 
Q001091 047: e2-ni ki-be2 mu-na-gi4
and her temple he restored.
 
     P222506 surf. a iii 4: e2-ni ki-be2 mu-na-gi4
 
Q001091 048: {d}en-lil2-la
For Enlil
 
     P222506 surf. a iii 5: {d}en-lil2-la
 
Q001091 049: e2-ad-da im-sag-ga2
the House of the Father (temple) of Imsag
 
     P222506 surf. a iii 6: e2-ad-da im-sag-ga2
 
Q001091 050: mu-na-du3
he built.
 
     P222506 surf. a iii 7: mu-na-du3
 
Q001091 051: u4-ba en-mete-na-ke4
At that time, Enmetena
 
     P222506 surf. a iii 8: u4-ba en-mete-na-ke4
 
Q001091 052: alan-na-ni
(this) stone figure of himself
 
     P222506 surf. a iii 9: alan-na-ni
 
Q001091 053: mu-tu
he created,
 
     P222506 surf. a iii 10: mu-tu
 
Q001091 054: en-mete-na {d}en-lil2-le ki-ag2
and Enmetena the One Loved by Enlil
 
     P222506 surf. a iii 11: en-mete-na {d}en-lil2-le ki-ag2
 
Q001091 055: mu mu-ni-sa4
he named it.
 
     P222506 surf. a iii 12: mu mu-ni-sa4
 
Q001091 056: {d}en-lil2-la
To Enlil
 
     P222506 surf. a iii 13: {d}en-lil2-la
 
Q001091 057: e2-a
into the temple
 
     P222506 surf. a iii 14: e2-a
 
Q001091 058: mu-na-ni-kux(DU)
he had it brought.
 
     P222506 surf. a iv 1: mu-na-ni-kux(DU)
 
Q001091 059: en-mete-na
Enmetena,
 
     P222506 surf. a iv 2: en-mete-na
 
Q001091 060: lu2 e2-ad-da du3-a
the man who built the House of the Father --
 
     P222506 surf. a iv 3: lu2 e2-ad-da du3-a
 
Q001091 061: dingir-ra-ni
may his (personal) god
 
     P222506 surf. a iv 4: dingir-ra-ni
 
Q001091 062: {d}szul-|MUSZxPA|
Šul-MUŠxPA
 
     P222506 surf. a iv 5: {d}szul-|MUSZxPA|
 
Q001091 063: nam-ti
for the life
 
     P222506 surf. a iv 6: nam-ti
 
Q001091 064: en-mete-na-ka-sze3
of Enmetena
 
     P222506 surf. a iv 7: en-mete-na-ka-sze3
 
Q001091 065: u4 ul-la-sze3
unto distant days
 
     P222506 surf. a iv 8: u4 ul-la-sze3
 
Q001091 066: {d}en-lil2-la
to Enlil
 
     P222506 surf. a iv 9: {d}en-lil2-la
 
Q001091 067: kiri3 szu he2-na-gal2
make obeisances!
 
     P222506 surf. a iv 10: kiri3 szu he2-na-gal2
 
Q001091 068: 2(bur'u@c) 5(bur3@c) GAN2 en-an-na-tum2 sur {d}nansze e-ta-e11
25 bur of the field Drained(?) by Enanatum (in) the Ditch of Nanše,
 
     P222506 surf. a v 1: 2(bur'u@c) 5(bur3@c) GAN2 en-an-na-tum2 sur {d}nansze e-ta-e11
 
Q001091 069: 1(bur'u@c) 1(bur3@c) GAN2 ni2-zuh szubx(|ZI&ZI.SZE3|)
11 bur of the field Thief of Rushes,
 
     P222506 surf. a v 2: 1(bur'u@c) 1(bur3@c) GAN2 ni2-zuh szubx(|ZI&ZI.SZE3|)
 
Q001091 070: GAN2 ambar NINA{ki}-ka
fields in the Marsh of Nigin
 
     P222506 surf. a v 3: GAN2 ambar NINA{ki}-ka
 
Q001091 071: pa5 ku3-ge us2-sa
bordering on the Holy Canal,
 
     P222506 surf. a v 4: pa5 ku3-ge us2-sa
 
Q001091 072: 1(szar2@c) GAN2 {d}en-lil2
and 60 bur of fields (already belonging to) Enlil,
 
     P222506 surf. a v 5: 1(szar2@c) GAN2 {d}en-lil2
 
Q001091 073: GAN2 gu2-edin-na-ka
fields of the Gu’edena,
 
     P222506 surf. a vi 1: GAN2 gu2-edin-na-ka
 
Q001091 074: en-mete-na
Enmetena,
 
     P222506 surf. a vi 2: en-mete-na
 
Q001091 075: ensi2
ruler
 
     P222506 surf. a vi 3: ensi2
 
Q001091 076: lagasz{ki}-ke4
of Lagaš,
 
     P222506 surf. a vi 4: lagasz{ki}-ke4
 
Q001091 077: {d}en-lil2
for Enlil
 
     P222506 surf. a vi 5: {d}en-lil2
 
Q001091 078: e2-ad-da-ka-ra
of the House of the Father,
 
     P222506 surf. a vi 6: e2-ad-da-ka-ra
 
Q001091 079: gir2 e-na-du3
built (the needed) paths(?).
 
     P222506 surf. a vi 7: gir2 e-na-du3