Q001118 = RIME 1.09.05.06 = P431123

 
Q001118 001: {d}nin-gir2-su2
For Ningirsu
 
     P222596 surf. a i 1: [{d}nin-gir2]-su2
 
Q001118 002: e2-ninnu-ra
of the Eninnu (temple),
 
     P222596 surf. a i 2: [e2-ninnu]-ra
 
Q001118 003: en-mete-na
Enmetena,
 
     P222596 surf. a i 3: [en]-mete#-na
 
Q001118 004: ensi2
ruler
 
     P222596 surf. a i 4: ensi2
 
Q001118 005: lagasz{ki}
of Lagaš,
 
     P222596 surf. a i 5: lagasz{ki}
 
Q001118 006: dumu en-an-na-tum2
son of Enanatum,
 
     P222596 surf. a i 6: dumu [en]-an-[na]-tum2
 
Q001118 007: ensi2
ruler
 
     P222596 surf. a i 7: [ensi2]
 
Q001118 008: lagasz{ki}-ka-ke4
of Lagaš,
 
     P222596 surf. a ii 1: lagasz[{ki}]-ka-[ke4]
 
Q001118 009: e2-ni mu-na-du3
built his temple for him,
 
     P222596 surf. a ii 2: e2-ni [mu]-na-[du3]
 
Q001118 010: ku3-sig17 ku3-babbar2-ra
with gold and silver
 
     P222596 surf. a ii 3: ku3-sig17 ku3-babbar2#-[ra]
 
Q001118 011: szu mu-na-ni-tag
decorated it for him,
 
     P222596 surf. a ii 4: szu mu-[na]-ni-[tag]
 
Q001118 012: KIB mu-na-du11
and affixed (this) clay nail for him.
 
     P222596 surf. a ii 5: KIB [mu]-na-[du11]