Q003656 = RIME 1.12.04.02 composite = P431194

 
Q003656 001: {d}nagar-pa-e3
For Nagarpa’e,
 
     P247676 obv. 1: {d}nagar-pa-e3
 
Q003656 002: ur-{d}lum-ma
Urlumma,
 
     P247676 obv. 2: ur-{d}lum-ma
 
Q003656 003: lugal ummax(|SZAR2xDISZ|)
king of Umma,
 
     P247676 obv. 3: lugal ummax(|SZAR2xDISZ|)
 
Q003656 004: dumu en-a2-kal-le
son of Enakale,
 
     P247676 obv. 4: dumu en-a2-kal-le
 
Q003656 005: lugal ummax(|SZAR2xDISZ|)
king of Umma,
 
     P247676 obv. 5: lugal ummax(|SZAR2xDISZ|)
 
Q003656 006: e2-ni e-na-du3
built his temple for him.
 
     P247676 obv. 6: e2-ni e-na-du3