Q006412 = RIME 4.05.19.add03 (Laws of Eshnunna) composite = P480696

 
Q006412 001: _[...]-x u4 2(u) 1(disz)-kam_
s: ... ūmim 21
... of day 21,
 
     P480693 obv. 1: [_...]-x u4 2(u) 1(disz)-kam_
 
Q006412 002: _[...]-x_ {d}en-lil2-la2 {d}nin-a-zu
s: ... enlila ninazu
... of Enlil and Ninazu,
 
     P480693 obv. 2: [_...]-x {d}en-lil2-la2 dingir x x_
 
Q006412 003: _u4_ {disz}da-du-sza _nam-lugal_ esz3-nun-na{ki}
s: ūm dadūša šarrūt ešnunna
when Daduša to the kingship of Ešnunna
 
     P480693 obv. 3: [_...] _nam-lugal_ esz3-nun-na{ki}
 
Q006412 004: _ba-e3-a e2-ad-da-a-ni-sze3_
s: uṣima ana bīt abišu
ascended and into the house of his father,
 
     P480693 obv. 4: [_...]-x-a e2-ad-da-a-ni-sze3_
 
Q006412 005: _i3-ku4-ra-am3 umbin?-ur-{d}utu{ki}
s: ibūrma ṣupur-šamaš
entered, the Ṣupur-Šamaš
 
     P480693 obv. 5: [_...]-x-ra-am3_ umbin?-ur-{d}utu{ki}
 
Q006412 006: _[...] gu2 bala ri-a_ {i7}idigna
s: ... kišād ... idiglat
and ... on the far bank of the Tigris
 
     P480693 obv. 6: [_...]-x bala-ri-a_ {i7}idigna
 
Q006412 007: _[...] a-di mu 1(disz)-kam {gesz}tukul kal-ga ba-an-dab5_
s: ... adi šattim ištiat kakkī dannūti ikšud
... within 1 year with mighty weapons he conquered.
 
     P480693 obv. 7: [_...] mu 1(disz)-kam {gesz}tukul kal-ga ba-an-dab5_
 
Q006412 008: _1(asz) gur sze_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 1 kurrum ûm ana 1 šiqil kaspim
1 kor of barley (can be purchased) for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 8: _1(asz) gur sze_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 009: _3(disz) sila3 i3-sag_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 3 qa šaman rūštim ana 1 šiqil kaspim
3 liters of fine oil for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 9: _3(disz) sila3 i3-sag_ [a]-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 010: _1(ban2) 2(disz) sila3 i3-gesz_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 1 (sūt) 2 qa šamnum ana 1 šiqil kaspim
1ban2 2 liters of oil for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 10: _1(ban2) 2(disz) sila3 i3-gesz_ [a]-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 011: _1(ban2) 5(disz) sila3 i3-szah2_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 1(sūt) 5 qa nāḫum ana 1 šiqil kaspim
1 ban2 5 liters of lard for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 11: _1(ban2) 5(disz) sila3 i3-szah2_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 012: _4(barig) esir2?_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 4(sūt) ittûm ana 1 šiqil kaspim
4 barig of bitumen for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 12: _4(barig) esir2?_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 013: _6(disz) ma-na siki_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 6 mina šipātum ana 1 šiqil kaspim
6 mina of wool for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 13: _6(disz) ma-na siki_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 014: _2(asz) gur mun_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 2 kurrum ṭabtum ana 1 šiqil kaspim
2 kor of salt for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 14: _2(asz) gur mun_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 015: _1(asz) gur naga_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 1 kurrum uḫūlum ana 1 šiqil kaspim
1 kor of potash for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 15: _1(asz) gur naga_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 016: _3(disz) ma-na uruda_ a-na 1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 3 mina erûm ana 1 šiqil kaspim
3 mina of copper for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 16: _3(disz) ma-na uruda_ a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 017: _2(disz) ma-na uruda_ ep-szum a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
s: 2 mina erûm epšum ana 1 šiqil kaspim
2 mina of wrought copper for 1 shekel of silver.
 
     P480693 obv. 17: _2(disz) ma-na uruda_ ep-szum a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 018: _1(disz) sila3 i3-gesz_ sza ni-is2-ha-tim _3(ban2) sze-bi_
s: 1 qa šamnum ša nisḫātim 3 sūt ûšu
1 liter of oil, extract(?): 3 ban2 is its grain.
 
     P480693 obv. 18: _1(disz) sila3 i3-gesz_ sza ni-is2-ha-tim _3(ban2) sze-bi_
 
Q006412 019: _1(disz) sila3 i3-szah2_ sza ni-is2-ha-tim _2(ban2) 5(disz) sila3 sze-bi_
s: 1 qa naḫum ša nisḫātim 2 sūt 5 qa ûšu
1 liter of lard, extract(?): 2 ban2 5 liters is its grain.
 
     P480693 obv. 19: _1(disz) sila3 i3-szah2_ sza ni-is2-ha-tim _2(ban2) 5(disz) sila3 sze-bi_
 
Q006412 020: _1(disz) sila3 esir2?_ sza ni-is2-ha-tim _8(disz) sila3 sze-bi_
s: 1 qa ittûm ša nisḫātim 8 qa ûšu
1 liter of bitumen, extract(?): 8 liters is its grain.
 
     P480693 obv. 20: _1(disz) sila3 esir2?_ sza ni-is2-ha-tim _8(disz) sila3 sze-bi_
 
Q006412 021: _{gesz}mar-gid2-da_ qa2-du-um _gu4-hi-a_-sza u3 re-di-sza
s: ereqqum qadum alpiša u rēdîša
A wagon together with its oxen and its driver:
 
     P480693 obv. 21: _{gesz}mar-gid2-da_ qa2-du-um _gu4-hi-a_-sza u3 re-di-sza
 
Q006412 022: _1(barig) 4(ban2) sze a2-bi_ szum-ma _ku3-babbar 1/3(disz) _gin2 a2_-sza
s: 1 pān 4 sūt ûm idūša šumma kaspum 1/3 šiqil idūša
1 barig 4 ban2 of grain is its hire; if (paid in) silver: 1/3 shekel is its hire;
 
     P480693 obv. 22: _1(barig) 4(ban2) _sze a2-bi_ szum-ma _ku3-babbar 1/3(disz) gin2 a2_-sza
 
Q006412 023: ka-la u4-mi-im i-re-de-e-si
s: kala ūmim ireddiši
for the entire day he shall drive it.
 
     P480693 obv. 23.a: ka-la u4-mi-im i-re-de-e-si
 
Q006412 024: _a2 {gesz}ma2 1(asz) gur_-um _2(disz) sila3_
s: idi elippim 1 kurrum 2 qa
The hire of a boat is, per 1 kor: 2 liters;
 
     P480693 obv. 23.b: _a2 {gesz}ma2 1(asz) gur_-um _2(disz) sila3_
 
Q006412 025: u3 _[n] sila3 a2 ma2-lah4 ka-la u4-mi i-re-de-szi
s: u n qa idi malaḫḫim kala ūmim ireddiši
furthermore, n liters is the hire of the boatman; for the entire day he shall drive it.
 
     P480693 obv. 24: u3 _[...] sila3 a2 ma2-lah4 ka-la u4-mi i-re-de-szi
 
Q006412 026: szum-ma _ma2-lah4_ i-gi-ma _{gesz}ma2_ ut,-t,e4-eb-be
s: šumma malaḫḫum igima elippam uṭṭebbe
If the boatman is negligent and the boat has caused to sink,
 
     P480693 obv. 25: szum-ma _ma2-lah4_ i-gi-ma _{gesz}ma2_ ut,-t,e4-eb-be
 
Q006412 027: ma-la u2-t,e4-eb-bu-u2 u2-ma-al-la
s: mala uṭebbû umalla
as much as he caused to sink he shall restore.
 
     P480693 obv. 26: ma-la u2-t,e4-eb-bu-u2 u2-ma-al-la
 
Q006412 028: szum-ma _lu2_ i-na nu-la-a-ni _{gesz}ma2_ la sza-at-tam
s: šumma awīlum ina nulāni elippam la šattam
If a man, under fraudulent circumstances, a boat not his own
 
     P480693 obv. 27: szum-ma _lu2_ i-na nu-la-a-ni _{gesz}ma2_ la sza-at-tam
 
Q006412 029: is,-s,a-ba-at _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
s: iṣṣabat 10 šiqil kaspam išaqqal
has seized, 10 shekels of silver he shall weigh out.
 
     P480693 obv. 28.a: is,-s,a-ba-at _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 030: _2(ban2) sze a2 sze-ku5-kin_
s: 2 sūt ûm idi ēṣidim
2 ban2 of grain is the hire of a harvester;
 
     P480693 obv. 28.b: _2(ban2) sze a2 sze-ku5-kin_
 
Q006412 031: szum-ma _ku3-babbar_ 1(u) 2(disz) _sze a2-bi_
s: šumma kaspum 12 uṭṭet idūšu
if (paid in) silver, 12 barleycorns is his hire.
 
     P480693 obv. 29.a: szum-ma _ku3-babbar_ 1(u) 2(disz) _sze a2-bi_
 
Q006412 032: _1(ban2) sze a2_ za-ri-i
s: 1 sūt ûm idi zārî
1 ban2 of grain is the hire of a winnower.
 
     P480693 obv. 29.b: _1(ban2) sze a2_ za-ri-i
 
Q006412 033: _lu2 1(disz) gin2 ku3-babbar_ a-na _sze-ku5-kin_ a-na _{lu2}hun-ga2_
s: awīlum 1 šiqil kaspam ana eṣēdim ana agrim
A man 1 shekel of silver for harvesting to a hireling
 
     P480693 obv. 30: _lu2 1(disz) gin2 ku3-babbar_ a-na _sze-ku5-kin_ a-na _{lu2}hun-ga2_
 
Q006412 034: li-di-in-ma szum-ma re-su la u2-ki-il-ma
s: iddinma šumma rēssu la ukilma
gave—if he (the workman) does not keep himself available to work and
 
     P480693 obv. 31: [li]-di-in-ma szum-ma re-su la u2-ki-il-ma
 
Q006412 035: e-s,e-dam e-s,e-dam la e-s,i2-su _1(u) gin2 ku3-babbar_
s: eṣēdam eṣēdam la ēṣissu 10 šiqil kaspam
does not harvest for him, 10 shekels of silver
 
     P480693 obv. 32: [e]-s,e-dam e-s,e-dam la e-s,i2-su _1(u) gin2 ku3-babbar_
 
Q006412 036: _i3-la2-e_
s: išaqqal
he shall weigh out.
 
     P480693 obv. 33.a: _i3-la2-e_
 
Q006412 037: _1(ban2) 5(disz) sila3 a2 {uruda}gur10-a_ u3 ku-s,i-rum
s: 1 sūt 5 qa idi niggallim u kuṣirum
1 ban2 5 liters is the hire of a sickle, and the broken blade(?)
 
     P480693 obv. 33.b: _1(ban2) 5(disz) sila3 a2 {uruda}gur10-a_ u3 ku-s,i-rum
 
Q006412 038: a-na be-li-szu-ma i-ta-a-ar
s: ana bēlišuma itâr
to its owner shall revert.
 
     P480693 obv. 34.a: [a-na] be#-li-szu-ma i-ta-a-ar
 
Q006412 039: _1(ban2) sze a2 ansze_
s: 1 sūt ûm idi imērim
1 ban2 of grain is the hire of a donkey,
 
     P480693 obv. 34.b: _1(ban2) sze a2 ansze_
 
Q006412 040: u3 _1(ban2) sze a2_ re-di-szu ka-la u4-mi-im i-re-de-szu
s: u 1 sūt ûm idi rēdîšu kala ūmim ireddišu
and 1 ban2 of grain is the hire of its driver; he shall drive it for the entire day.
 
     P480693 obv. 35: u3 _1(ban2) sze a2_ re-di-szu ka-la u4-mi-im i-re-de-szu
 
Q006412 041: _a2 {lu2}hun-ga2 1(disz) gin2 ku3-babbar 1(barig) sze sza3-gal-bi_
s: idi agrim 1 šiqil kaspum 1 pān ûm ukullêšu
The hire of a laborer is 1 shekel of silver, 1 barig of grain is his provender;
 
     P480693 obv. 36: _a2 {lu2}hun-ga2 1(disz) gin2 ku3-babbar 1(barig) sze sza3-gal-bi_
 
Q006412 042: _iti 1(disz)-kam_ i-la-ak
s: warḫam ištēn illak
for 1 month he shall serve.
 
     P480693 obv. 37.a: _iti 1(disz)-kam_ i-la-ak
 
Q006412 043: _lu2_ sza i-na _a-sza3 |MASZ.KAK.EN|_
s: awīlum ša ina eqel muškēnim
A man who in the field of a commoner
 
     P480693 obv. 37.b: _lu2_ sza i-na _a-sza3 |MASZ.KAK.EN|_
 
Q006412 044: i-na ku-ru-lim i-na mu-us,-la-lim is,-s,a-ba-tu
s: ina kurullim ina muṣlalim iṣṣabbatu
among the sheaves at midday is seized
 
     P480693 obv. 38: i-na ku-ru-lim i-na mu-us,-la-lim is,-s,a-ba-tu
 
Q006412 045: _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_ sza i-na mu-szi-im i-na ku-ru-lim
s: 10 šiqil kaspam išaqqal ša ina mūšim ina kurullim
10 shekels of silver shall weigh out; he who at night among the sheaves
 
     P480693 obv. 39: _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_ [sza i-na mu]-szi#-im i-na ku-ru-lim
     P480694 obv. 2': [...] i-s,a-ab-ba-tu
 
Q006412 046: is,-s,a-ba-tu i-ma-a-at u2-ul i-ba-lu-ut,
s: iṣṣabbatu imât ul iballuṭ
is seized shall die, he will not live.
 
     P480693 obv. 40: is,-s,a-ba-tu i-ma-a-[at] u2-ul i-ba-lu-ut,
     P480694 obv. 3': [...] u2-ul i-ba-al-lu-ut,
 
Q006412 047: _lu2_ sza i-na _e2_ sza _|MASZ.KAK.EN|_ i-na _e2_ i-na mu-us,-la-lim
s: awīlum ša ina bitim ša muškēnim ina bitim ina muṣlalim
A man who in the house of a commoner, within the house, at midday,
 
     P480693 obv. 41: _lu2_ sza i-[na _e2_ sza] _|MASZ.KAK.EN|#_ i-na _e2_ i-na mu-us,-la-lim
     P480694 obv. 1': [...] x
     P480694 obv. 4': [_lu2_] sza# i-na _e2_ sza _|MASZ.KAK.EN|_ i-na _e2_ i-na mu-us,-la-lim
 
Q006412 048: is,-s,a-ab-ba-tu _1(u) ku3-babbar i3-la2-e_
s: iṣṣabbatu 10 šiqil kaspam išaqqal
is seized, 10 shekels of silver shall weigh out;
 
     P480693 obv. 42.a: [...]
     P480694 obv. 5': is,-s,a-ab-ba-tu _1(u) ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 049: sza i-na mu-szi-im i-na _e2_ is,-s,a-ab-ba-tu
s: ša ina mūšim ina bitim iṣṣabbatu
he who at night within the house is seized
 
     P480693 obv. 42.b: sza# i-na mu-szi-im [...]
     P480694 obv. 6': sza i-na mu-szi-im i-na _e2_ is,-s,a-ab-ba-tu
 
Q006412 050: i-ma-a-at u2-ul i-ba-al-lu-ut,
s: imât ul iballuṭ
shall die, he will not live.
 
     P480694 obv. 7': i-ma-a-at u2-ul i-ba-al-lu-ut,
 
Q006412 051: _a2 {lu2}azlag 1(disz) tug2 5(disz) gin2 ku3-babbar_ li-bil-ma _1(disz) gin2 a2-bi_
s: idi ašlākim 1 lubuštum 5 šiqil kaspam libilma 1 šiqil idūšu
The hire of a fuller, per one garment valued at 5 shekels of silver—1 shekel is his hire;
 
     P480694 obv. 8': _a2 {lu2}azlag 1(disz) tug2 5(disz) gin2 ku3-babbar_ li-bil-ma _1(disz) gin2 a2-bi_
 
Q006412 052: _1(u) gin2 ku3-babbar_ li-bi-il-ma 2(disz) gin2 a2-bi_
s: 10 šiqil kaspam libilma 2 šiqil idūšu
(per one garment) valued at 10 shekels of silver—2 shekels is his hire.
 
     P480694 obv. 9': _1(u) gin2 ku3-babbar_ li-bi-il-ma _2(disz) gin2 a2-bi_
 
Q006412 053: i-na qa-ti _sag-ir3_ u3 _geme2 dam-gar3_ u3 sa-bi-tum
s: ina qāti wardim u amtim tamkārum u sābitum
From a male or female slave a merchant or an alewife
 
     P480694 obv. 10': i-na qa-ti _sag-ir3_ u3 _geme2 dam-gar3_ u3 sa-bi-tum
 
Q006412 054: _ku3-babbar sze_-a-am _siki i3-gesz_ a-di ma-di?-im u2-ul i-ma-ha-ar
s: kaspam âm šipātim šamnam adi mādim ul imaḫḫar
silver, grain, wool, oil, or anything else shall not accept.
 
     P480694 obv. 11': _ku3-babbar sze_-a-am _siki i3-gesz_ a-di ma-di?-im u2-ul i-ma-ha-ar
 
Q006412 055: _dumu lu2_ la zi-zu u3 _sag-ir3_ u2-ul iq-qi2-a-ap
s: mār awīlim la zizu u wardum ul iqqiap
The son of a man who has not yet received his inheritance share or a slave will not be advanced credit.
 
     P480693 obv. 1: _dumu lu2_ la zi-zu# [...]
     P480694 obv. 12': _dumu lu2_ la zi-zu u3 _sag-ir3_ u2-ul iq-qi2-a-ap
 
Q006412 056: _dumu lu2_ a-na _e2_ e-mi-im ter-ha-tam li-bi-il-ma
s: mār awīlim ana bit emim terḫatam libilma
Should a son of a man to the house of his father-in-law the bridewealth bring—
 
     P480693 obv. 2: _dumu lu2_ a-na _e2_ e-[...]
     P480694 obv. 13': _dumu lu2_ a-na _e2_ e-mi-im ter-ha-tam li-bi-il-ma
 
Q006412 057: szum-ma i-na ki-la-al-li-in isz-te-en a-na szi-im-tim
s: šumma ina kilallin ištēn ana šimtim
if either (the groom or bride then) to his or her fate,
 
     P480693 obv. 3-4.a: szum-ma i-na ki-la-al-li-in isz#-[te-en] a-na szi-im-tim
     P480694 obv. 14': szum-ma i-na ki-la-al-li-in isz-te-en a-na szi-im-tim
 
Q006412 058: it-ta-la-ak _ku3-babbar_ a-na be-li2-szu-ma i-ta-a-ar
s: ittalak kaspum ana bēlišuma itâr
has gone, the silver to its original owner (i.e., the widower or his heir) shall revert.
 
     P480693 obv. 4.b: it-ta-la-ak
     P480694 obv. 15': it-ta-la-ak _ku3-babbar_ a-na be-li2-szu-ma i-ta-a-ar
 
Q006412 059: szum-ma i-hu-us2-si-ma a-na _e2_-szu i-ru-ub
s: šumma iḫussima ana bitišu irub
If he married her and his house she entered,
 
     P480694 obv. 16': szum-ma i-hu-us2-si-ma a-na _e2_-szu i-ru-ub
 
Q006412 060: lu-u2 a-hi-za-nu lu-u2 kal-la-tum a-na szi-im-tim it-ta-la-ak
s: lu āḫizānu lu kallatum ana šimtim ittalak
and then either the groom or the bride goes to his or her fate has gone,
 
     P480694 obv. 17': lu-u2 a-hi-za-nu lu-u2 kal-la-tum a-na szi-im-tim it-ta-la-ak
 
Q006412 061: ma-la ub-lu u2-ul u2-sze-s,e wa-tar-szu-ma i-le-eq-qe2
s: mala ublu ul ušeṣṣi wataršuma ileqqe
all that he had brought he shall not take out, but only its excess shall he take.
 
     P480693 obv. 4.c-5: ma-la ub-[lu] u2-ul u2-sze-es,-s,e2 wa-tar-szu-ma i-le-qe2
     P480694 obv. 18': ma-la ub-lu u2-ul u2-sze-s,e wa-tar-szu-ma i-le-eq-qe2
 
Q006412 062: _1(disz) gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze masz_ u2-s,a-ab
s: 1 šiqlum šadištam u 6 uṭṭet ṣibtam uṣṣab
Per 1 shekel (of silver) at the rate of 1/6 (shekel) and 6 barleycorns (= 36/180 or 20%) interest accrues;
 
     P480693 obv. 6: _1(disz) gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze masz_ u2-s,a-ab
     P480694 obv. 19': _1(disz) gin2_-um igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze masz_ u2-s,a-ab
 
Q006412 063: _1(asz) gur_-um _1(barig) 4(ban2) masz_ u2-s,a-ab
s: 1 kurrum 1 pān 4 sūt ṣibtam uṣṣab
per kor (of grain) at the rate of 1 barig 4 ban2 liters (= 100/300 or 33%) interest accrues.
 
     P480693 obv. 7: _1(asz) gur_-um _1(barig) 4(ban2) masz_ u2-s,a-ab
     P480694 obv. 20': _[1(asz)] gur_-um _1(barig) 4(ban2) sze masz_ u2-s,a-ab
 
Q006412 064: _lu2_ sza a-na me-eh-ri-szu i-na-ad-di-nu
s: awīlum ša ana meḫrišu inaddinu
A man who against its corresponding commodity(?) lends
 
     P480693 obv. 8: _lu2_ sza a-na me-[eh-ri-szu] i-na-ad-di-nu
     P480694 obv. 21': [_lu2_ sza] a-na me-eh-ri-szu i-na-ad-di-nu
 
Q006412 065: i-na masz-kan2-nim u2-sza-ad-da-an
s: ina maškannim ušaddan
at the threshing floor shall collect.
 
     P480693 obv. 9: i-na masz-kan2-nim# [u2]-sza-ad-da-an
     P480694 obv. 22': [i-na masz]-kan2-nim u2-sza-ad-da-an
 
Q006412 066: szum-ma _lu2 sze_-a-am a-na x x x
s: šumma awīlum âm ...
If a man ... grain ...
 
     P480693 obv. 10: s,um-ma _lu2 sze_-a-am a-na x x x
 
Q006412 067: id-di-in-ma _sze_-a-am a-na _ku3-babbar_ i-te-pu!-usz
s: iddinma âm ana kaspim uštepil
gave, and then the grain into silver has converted,
 
     P480693 obv. 11: id-di-in-ma _sze_-a-am a-na _ku3-babbar_ i-te-pu!-usz#
 
Q006412 068: i-na e-bu-ri _sze_-a-am u3 _masz-bi 1(asz) gur 1(barig) 4(ban2)_
s: ina ebūri âm u ṣibassu 1 kurrum 1 (pān) 4 (sūt)
at harvest the grain and the interest on it, per 1 kor, 1 barig 4 ban2
 
     P480693 obv. 12: i-na e-bu-ri _sze_-a-am u3 _masz-bi 1(asz) gur 1(barig) 4(ban2)#_
 
Q006412 069: i-le-eq-qe2
s: ileqqe
he shall take
 
     P480693 obv. 13.a: i-le-eq-qe2
 
Q006412 07: [No Composite]
 
     P480693 obv. 13.b: szum-ma _lu2 ku3-babbar_ a-na pa-ni-szu
 
Q006412 070: szum-ma _lu2 ku3-babbar_ a-na pa-ni-szu
s: šumma awīlum kaspam ana pānišu
If a man silver for/to his/its ...,
 
Q006412 071: id-di-in _ku3-babbar_ u3 _masz-bi 1(disz) gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze_
s: iddin kaspam u ṣibassu 1 šiqlum šadištam u 6 uṭṭet
gave, the silver and the interest on it, per 1 shekel, 1/6 (shekel) and 6 barleycorns
 
     P480693 obv. 14: id-di-in _ku3-babbar_ u3 _masz-bi 1(disz) gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _[6(disz) sze]_
 
Q006412 072: i-le-eq-qe
s: ileqqe
he shall take.
 
     P480693 obv. 15.a: i-le-eq-qe
 
Q006412 073: szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma
s: šumma awīlum eli awīlim mimma
If a man against another man a claim
 
     P480693 obv. 15.b: szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma
 
Q006412 074: la i-szu-u2-ma _geme2 lu2_ it-te-pe be-el _geme2_ ni-isz _dingir_ i-za-kar
s: la išūma amat awīlim ittepe bēl amtim niš ilim izakkar
has none, but he nonetheless takes the man’s slave woman as a distress, the owner of the slave woman an oath by the god shall swear:
 
     P480693 obv. 16: la i-szu-u2-ma _geme2 lu2_ it-te-pe be-el _geme2_ ni-isz _dingir_ i-[za]-kar#
 
Q006412 075: mi-im-ma e-li-ia la ti-szu-u2 _ku3-babbar_
s: mimma eliya la tišû kaspam
: “A claim against me you have none”; silver
 
     P480693 obv. 17: mi-im-ma e-li-ia la ti-szu-u2 _ku3-babbar_
 
Q006412 076: ma-la _sa10 geme2_-tim _i3-la2-e_
s: mala šīm(?) amtim išaqqal
as much as is the value(?) of the slave woman he (the distrainer) shall weigh out.
 
     P480693 obv. 18: ma-la _sa10 geme2_-tim _i3-la2-e_
 
Q006412 077: szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma la i-szu-ma
s: šumma awīlum eli awīlim mimma la išūma
If a man against another man a claim has none, but
 
     P480693 obv. 19: szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma la i-szu-ma
 
Q006412 078: _geme2 lu2_ it-te-pe2 ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-ma
s: amat awīlim ittepe nipûtam ina bitišu iklāma
the man’s slave woman as a distress he has taken, the distress in his house detained,
 
     P480693 obv. 20: _geme2 lu2_ it-te-pe2 ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-ma
 
Q006412 079: usz-ta-mi-it _2(disz) geme2_ a-na be-el _geme2_ i-ri-ab
s: uštamit 2 amātim ana bēl amtim iriab
and causes her death, with two slave women for the owner of the slave woman he shall replace her.
 
     P480693 obv. 21: usz-ta-mi-it _2(disz) geme2_ a-na be-el _geme2_ i-ri-ab
 
Q006412 080: szum-ma mi-im-ma e-li-su la i-su-ma
s: šumma mimma elišu la išūma
If a claim against him he has none, but
 
     P480693 obv. 22: szum-ma mi-im-ma e-li-su la i-su-ma
 
Q006412 081: _dam |MASZ.KAK.EN| dumu |MASZ.KAK.EN|_ it-te-pe2
s: aššat muškēnim mār muškēnim ittepe
the wife of a commoner or the child of a commoner as a distress he has taken,
 
     P480693 obv. 23: _dam |MASZ.KAK.EN| dumu |MASZ.KAK.EN|_ it-te-pe2
 
Q006412 082: ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-a-ma usz-ta-mi-it di-in na-pi2-isz-tim
s: nipûtam ina bitišu iklāma uštamit dīn napištim
the distress in his house detained, and causes her or his death, it is a capital offense—
 
     P480693 obv. 24: ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-a-ma usz-ta-mi-it di-in na-pi2-isz-tim
 
Q006412 083: ne-pu-u2 sza ip-pu-u2 i-ma-a-at
s: nēpû ša ippû imât
the distrainer who distrained shall die.
 
     P480693 obv. 25: ne-pu-u2 sza ip-pu-u2 i-ma-a-at
 
Q006412 084: ik-szi-szu-ma _dumu-munus_-su a-na sza-ni-im it-ta-di-in
s: ikšišuma mārassu ana šanîm ittadin
wronged(?) him and then his daughter to another has given,
 
     P480693 obv. 26: szum-ma _lu2_ a-na _e2_ e-mi is-si-ma e-mu-szu
 
Q006412 085: [No Composite]
 
     P480693 obv. 27: ik-szi-szu-ma _dumu-munus_-su a-na [sza-ni-im] it#-ta-di-in
 
Q006412 086: a-bi ma-ar-tim ter-ha-at im-hu-ru ta-asz-na u2-ta-ar
s: abi mārtim terḫat imḫuru tašna utâr
the father of the daughter two-fold the bridewealth that he received shall return.
 
     P480693 obv. 28: a-bi ma-ar-tim ter-ha-at im-hu-ru ta-asz-na u2-ta-ar
 
Q006412 087: szum-ma _lu2_ a-na _dumu-munus lu2_ ter-ha-tam u2-bil-ma
s: šumma awīlum ana mārat awīlim terḫatam ubilma
If a man the bridewealth for the daughter of a man brought, but
 
     P480693 obv. 29: szum-ma _lu2_ a-na _dumu-munus lu2_ ter-ha-tam u2-bil-ma
 
Q006412 088: sza-nu-u2 ba-lum sza2-al a-bi-sza u3 um-mi-sza im-szu-u'-szi-ma it-ta-qa-ab-szi
s: šanû balum šâl abiša u ummiša imšu’šima ittaqabši
another, without the consent of her father and mother, abducted her and then has deflowered her,
 
     P480693 obv. 30: sza-nu-u2 ba-lum sza2-al a-bi-sza u3 um-mi-sza im-szu-u'-szi-ma it-ta-qa-ab-szi
 
Q006412 089: di-in na-pi-isz-tim-ma i-ma-at
s: dīn napištimma imât
it is indeed a capital offense—he shall die.
 
     P480693 obv. 31.a: di-in na-[pi]-isz#-tim#-ma i-ma-[at]
 
Q006412 090: szum-ma _lu2 dumu-munus lu2_ ba-lum sza-al
s: šumma awīlum mārat awīlim balum šâl
If a man the daughter of another man without the consent
 
     P480693 obv. 31.b: szum-ma _lu2 dumu-munus lu2_ ba-lum sza-al
 
Q006412 091: a-bi-sza u3 um-mi-sza i-hu-si-ma u2 kir-ra-am u2 ri-ik-sa-tim
s: abiša u ummiša iḫussima u kirram u riksātim
of her father and mother married, and moreover the nuptial feast and the contract
 
     P480693 obv. 32: a-bi-sza u3 um-mi-sza i-hu-si-ma u2 kir-ra-am u2 ri-ik-<sa>-tim
 
Q006412 092: a-na a-bi-sza u3 um-mi-sa la isz-ku-un u4-mi _mu 1(disz)-kam_ i-na _e2_-szu
s: ana abiša u ummiša la iškun ūmi šattim ištiat ina bitišu
for(?) her father and mother did not conclude, should she for even 1 year in his house
 
     P480693 obv. 33: a-na a-bi-sza u3 um-mi-sa la isz-[ku]-un# u4-mi _mu 1(disz)-kam_ i-na _e2_-szu
 
Q006412 093: li-szi-im-ma u2-ul _dam_
s: lišimma ul aššat
reside, she is not a wife.
 
     P480693 obv. 34.a: li-szi-im-ma u2-ul _dam_
 
Q006412 094: szum-ma hi-pi2 ri-ik-sa-tim
s: šumma hipi riksātim
If [it is broken] the contract
 
     P480693 obv. 34.b: szum-ma hi#-pi2# ri-ik-sa-tim
     P480694 obv. 1.a': [... ri]-ik-sa-[tim]
 
Q006412 095: u3 kir-ra-am a-na a-bi-sza u3 um-mi-sza isz-ku-un-ma
s: u kirram ana abiša u ummiša iškunma
and the nuptial feast for(?) her father and mother he concluded and
 
     P480693 obv. 35: u3 kir-ra-am a-na a-bi-sza u3 um-mi-sza isz-ku-un-ma
     P480694 obv. 1.b-2.a.': [...] u3 um-mi-sza isz-ku-un-ma
 
Q006412 096: i-hu-us-si _dam_ u4-um i-na su-un _lu2_ is,-s,a-ab-ba-tu i-ma-at
s: iḫussi aššat ūm ina sūn awīlim iṣṣabbatu imât
married her, she is indeed a wife; the day in the lap of a man she is seized, she shall die,
 
     P480693 obv. 36: i-hu-us-si _dam_ u4-um i-na su-un _lu2_ is,-s,a-ab-ba-tu i-ma-at
     P480694 obv. 2.b': i-hu#-[us-si ...]
 
Q006412 097: u2-ul i-ba-al-lu-ut,
s: ul iballuṭ
she will not live.
 
     P480693 obv. 37: u2-ul i-ba-al-lu-ut,
     P480694 obv. 2.c': [...]
 
Q006412 098: szum-ma _lu2_ i-na _kaskal_ se-eh-t,im u3 sa-ak-pi2-im it-ta-asz-la-al
s: šumma awīlum ina ḫarrān šeḫṭim u sakpim ittašlal
If a man during a raiding expedition has been captured
 
     P480693 obv. 38-39: szum-ma _lu2_ i-na _kaskal_ se-eh#-t,im# u3 sa-ak-pi2-im it-ta#-[asz-la-al]
     P480694 obv. 3': szum-ma _lu2_ i-na _kaskal_ se-eh-t,im u3 sa-ak-pi2#-[im it-ta-asz-la-al]
 
Q006412 099: u3 lu-u2 na-ah-bu-tum it-ta-ah-ba-at u4-mi ar-ku-tim
s: u lu naḫbutum ittaḫbat ūmi arkūtim
or abducted, or for a long time
 
     P480693 obv. 40-41.a: u3 lu na-ah-bu-tum it-ta-ah-ba-at [u4]-mi# ar-[ku-tim]
     P480694 obv. 4': u3 lu-u2 na-ah-bu-tum it-ta-ah-ba-at u4-mi# [ar-ku-tim]
 
Q006412 100: i-na ma-a-tim s,a-ni-tim-ma it-ta-sza-ab
s: ina mātim šanitimma ittašab
even in a foreign land he has resided,
 
     P480693 obv. 41.b-42.a: [i-na ma]-tim sza-ni-tim-ma [...]
     P480694 obv. 5': i-na ma-a-tim s,a-ni-tim-ma it-ta-[sza-ab]
 
Q006412 101: asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az u3 _dumu_ it-ta-la-ad
s: aššassu šanûmma itaḫaz u māram ittalad
his wife another has married and a son she bore,
 
     P480693 obv. 42.b-43: [...] sza-nu-um [...] it-ta-la-ad
     P480694 obv. 6': asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az u3 _dumu_ it-[ta-la-ad]
 
Q006412 102: i-nu-u2-ma it-tu-ra-am asz-sza-su i-ta-ab-ba-al
s: inūma ittūram aššassu itabbal
when he returns his wife he shall take back.
 
     P480693 obv. 44-45.a: [...]-am# _dam_-szu [...]
     P480694 obv. 7': i-nu-u2-ma it-tu-ra-am asz-sza-su i-ta-[ab-ba-al]
 
Q006412 103: szum-ma _lu2_ iri-ki_-szu u3 be-el-szu i-ze-er-ma it-ta-ah-bi-it
s: šumma awīlum ālšu u bēlšu izērma ittaḫbit
If a man his city and his master repudiated and then has flown,
 
     P480693 obv. 45.b-46: [szum-ma] _lu2_ a-al{ki} [...] it-ta-bi-it
     P480694 obv. 8': szum-ma _lu2_ iri-ki_-szu u3 be-el-szu i-ze-er-ma it-ta-ah-bi-it
 
Q006412 104: asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az i-nu-u-ma it-tu-ra-am
s: aššassu šanûmma itaḫaz inūma ittūram
and his wife another has married, when he returns
 
     P480693 obv. 47.a: [...]
     P480694 obv. 9': asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az i-nu-u-ma it-tu-ra-am
 
Q006412 105: a-na asz-sza-ti-szu u2-ul i-ra-ag-ga-am
s: ana aššatišu ul iraggam
to his wife he shall have no claim.
 
     P480693 obv. 47.b: [...]
     P480694 obv. 10': a-na asz-sza-ti-szu u2-ul i-ra-ag-ga-am
 
Q006412 106: szum-ma _lu2 geme2 lu2_ it-ta-qa-ab
s: šumma awīlum amat awīlim ittaqab
If a man the slave woman of a man has deflowered,
 
     P480693 obv. 48: [...]
     P480694 obv. 11': szum-ma _lu2 geme2 lu2_ it-ta-qa-ab
 
Q006412 107: _1/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_ u3 _geme2_ sza be-li2-sza-ma
s: 1/3 mina kaspam išaqqal u amtum ša bēlišama
1/3 mina of silver he shall weigh out, but the slave woman remains (the property) of her master.
 
     P480693 rev. i 1-2: [...]
     P480694 obv. 12': _1/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_ u3 _geme2_ sza be-li2-sza-ma
 
Q006412 108: szum-ma _lu2 dumu_-szu a-na szu-nu-qi2-im a-na tar-bi-tim id-di-in-ma
s: šumma awīlum mārašu ana šūnuqim ana tarbitim iddinma
If a man his son for suckling and for rearing gave, but
 
     P480693 rev. 3: [...] x
     P480694 obv. 13': szum-ma _lu2 dumu_-szu a-na szu-nu-qi2-im a-na tar-bi-tim id-di-in-ma
 
Q006412 109: _sze-ba i3-ba siki-ba_ mu 3(disz)-kam_ la id-di-in _1(u) ma-na_
s: epram piššatam lubuštam šalaš šanātim la iddin 10 mina
the barley, oil, and clothing rations (to the caregiver) for 3 years did not give, 10 shekels of silver(!)
 
     P480693 rev. 4: id-[di]-in#-[ma ...] x x x-na
     P480694 obv. 14': _sze-ba i3-ba siki-ba_ mu 3(disz)-kam_ la id-di-in _1(u) ma-na_
 
Q006412 110: tar-bi-it _dumu_-szu _i3-la2-e_-ma _dumu_-szu i-ta-a-ar-ru
s: tarbit mārišu išaqqalma mārašu itarru
for the cost of the rearing of his son he shall weigh out, and his son he shall take away.
 
     P480693 rev. 5: tar-bi#-it _dumu_-szu i3-[la2-e_-ma _dumu_-szu] i-ta-ar-ru
     P480694 obv. 15': tar-bi-it _dumu_-szu _i3-la2-e_-ma _dumu_-szu i-ta-a-ar-ru
 
Q006412 111: szum-ma _geme2_ u2-sa-ar-ri-ir-ma _dumu_-sza a-na _dumu-munus lu2_ it-ta-di
s: šumma amtum usarrirma māraša ana mārat awīlim ittadin
If a slave woman acted to defraud and her son to a daughter of a man has given,
 
     P480693 rev. 6: szum-ma _geme2_ u2-sa-ri-ir-ma [_dumu_-sza] a-na _dumu-munus# lu2_
     P480694 obv. 16': szum-ma _geme2_ u2-sa-ar-ri-ir-ma _dumu_-sza a-na _dumu-munus lu2_ it-ta-di
 
Q006412 112: i-nu-u2-ma ir-ta-bu-u2 be-el-szu i-ma-ar-szu
s: inūma irtabû bēlšu immaršu
when he has grown up should his master see him,
 
     P480693 rev. 7: it#-ta-di-in i-nu-u-ma ir-ta-bu-u2
     P480694 obv. 17': i-nu-u2-ma ir-ta-bu-u2 be-el-szu i-ma-ar-szu
 
Q006412 113: i-s,a-ab-ba-su-ma i-ta-ar-ru-szu
s: iṣabbassuma itarrūšu
he shall seize him and take him away.
 
     P480693 rev. 8-9.a: [be]-el-szu i-mar-szu i-s,a-ba-su-ma i-ta-ar-ru-u2-szu
     P480694 obv. 18': i-s,a-ab-ba-su-ma i-ta-ar-ru-szu
 
Q006412 114: szum-ma _geme2 e2-gal dumu_-sza
s: šumma amat ekallim māraša
If a slave woman of the palace her son
 
     P480693 rev. 9.b: szum-ma _geme2 e2-gal dumu_-sza
     P480694 obv. 19': szum-ma _geme2 e2-gal_-lim _dumu_-sza lu-u2 _dumu-munus_-sza
 
Q006412 115: lu _dumu-munus_-sa a-na _|MASZ.KAK.EN|_ a-na tar-bi-tim
s: lu mārassa ana muškēnim ana tarbitim
or her daughter to a commoner for rearing
 
     P480693 rev. 10: lu _dumu-munus_-sa a-na _|MASZ.KAK.EN|_ a-na tar-bi-tim
     P480694 obv. 20': a-na _|MASZ.KAK.EN|_ a-na tar-bi-tim it-ta-di-in
 
Q006412 116: it-ta-di-in _dumu_ lu _dumu-munus_ sza id-di-nu _e2-gal_-lum it-ta-ba-al
s: ittadin māram lu mārtam ša iddinu ekallum itabbal
has given, the son or daughter whom she gave the palace shall remove.
 
     P480693 rev. 11: it-ta-di-in _dumu_ lu _dumu-munus_ sza id-di-nu _e2-gal_-lum
     P480694 obv. 21': _dumu_-rum lu-u2 _dumu-munus_-tum sza id-di-nu e2-gal_-lum i-ta-ab-ba-al
 
Q006412 117: u3 le-qu2-u2 sza mar _geme2 e2-gal_-lim
s: u lēqû ša mār amat ekallim
However, an adoptor who the child of a slave woman of the palace
 
     P480693 rev. 12: it-ta-ba-al u3 le-qu2-u2 sza mar _geme2 e2-gal_-lim
     P480694 obv. 22': u3 le-qu2-u2 sza _dumu geme2 e2-gal_-lim il-qu2-u2
 
Q006412 118: il-qu2-u2 me-he-er-szu a-na _e2-gal_-lim i-ri-a-ab
s: ilqû meḫeršu ana ekallim iriab
took (another slave of) equal value for the palace shall restore.
 
     P480693 rev. 13: il-qu2-u2 me-he-er-su a-na _e2-gal_-lim i-ri-a-ab
     P480694 obv. 23': me-he-er-szu a-na _e2-gal_-lim i-ri-a-ab
 
Q006412 119: szum-ma _lu2_ bu-sze-szu a-na na-ap-t,a3-ri a-na ma-s,a-ar-tim
s: šumma awīlum bušēšu ana napṭarim ana maṣṣartim
If a man his goods to a napṭaru for safekeeping
 
     P480693 rev. 14: szum-ma _lu2_ bu-sze-szu a-na na-ap-t,a3-ri a-na ma-s,a-ar-tim
     P480694 obv. 24-25.a': szum-ma _lu2_ bu-sze-e-szu a-na na-ap-t,a3-ri-im a-na ma-s,a-ar-tim
 
Q006412 120: id-di-in-ma _e2_ la pa-li-isz si-ip-pu la ha-li-isz
s: iddinma bitum la pališ sippu la ḫališ
gave, and he (the napṭaru)—the house not broken into, the doorjamb not scraped,
 
     P480693 rev. 15: id-di-in-ma _e2_ la pa-li-isz si-ip-pu la ha-li-isz
     P480694 obv. 25.b-26.a': id-di-in-ma _e2_-tum la pa-li-isz si-ip-pu la ha-li-isz
 
Q006412 121: a-ap-tum la na-as3-ha-at bu-sze-e ma-s,a-ar-tim
s: aptum la nasḫat bušē maṣṣartim
the window not forced—the goods for safekeeping
 
     P480693 rev. 16: a-ap-tum la na-as3-ha-at bu-sze-e ma-s,a-ar-tim
     P480694 obv. 26.b-27.a': a-ap-tum la na-as2-ha-at bu-sze-e ma-s,a-ar-tim
 
Q006412 122: sza id-di-nu-szum uh-ta-li-iq bu-se-e-su i-ri-a-ab-szum
s: ša iddinušum uḫtalliq bušēšu iriabšum
which he gave to him has let go lost, his goods shall replace for him.
 
     P480693 rev. 17: sza id-di-nu-szum uh-ta-li-iq bu-se-e-su i-ri-a-ab
     P480694 obv. 27.b-28': sza id-di-nu-szum uh-ta-al-li-iq bu-sze-e-szu i-ri-a-ab-szum
 
Q006412 123: szum-ma _e2 lu2_ lu-uq-qu2-ut it-ti bu-sze-e _lu2_ ma-s,a-ar-tim
s: šumma bit awīlim luqqut itti bušē awīl maṣṣartim
If the man’s house has been burglarized, and along with the goods which the depositor
 
     P480693 rev. 18: szum-ma _e2 lu2_ lu-uq-qu2-ut it-ti ma-s,a-ar-tim
     P480694 rev. 1: szum-ma _e2 lu2_ lu-uq-qu2-[ut] it-ti bu-sze-e _lu2_ [ma-s,a]-ar-tim
 
Q006412 124: sza id-di-nu-szum hu-lu-uq be-el _e2_ ha-li-iq
s: ša iddinušum ḫuluq bēl bitim ḫaliq
gave to him, a loss the owner of the house incurred,
 
     P480693 rev. 19: sza id-di-nu-szum hu-lu-uq be-el _e2_ ha-li-iq
     P480694 rev. 2: sza id-di-nu-szum hu-lu-uq be-el _e2_ ha-li-iq
 
Q006412 125: be-el _e2_-tim i-na _ka2_ {d}tiszpak ni-isz _dingir_ i-za-kar-szum-ma
s: bēl bitim ina bāb tišpak niš ilim izakkaršumma
the owner of the house at the gate of Tišpak an oath shall swear to him:
 
     P480693 rev. 20: be-el _e2_ i-na _e2_ {d}tiszpak ni-isz _dingir_ i-za-kar-szum
     P480694 rev. 3: be-el _e2_-tim i-na _ka2_ {d}tiszpak ni-isz _dingir_ i-za-kar-szum-ma
 
Q006412 126: it-ti bu-sze-e-ka bu-szu-ia lu-u2 ha-al-qu2
s: itti bušēka bušūya lu ḫalqū
“With your goods my own goods have gone lost;
 
     P480693 rev. 21: it-ti bu-sze-e-ka bu-szu-ia hal-qu2 i-wi-tam
     P480694 rev. 4: it-ti bu-sze-e-ka bu-szu-ia lu-u2 ha-al-qu2
 
Q006412 127: i-wi-tam u3 sa3-ar-tam la e-pu-szu i-za-kar-szum-ma
s: iwitam u sartam la ēpušu izakkaršumma
a fraud or misdeed I have not committed”; thus shall he swear to him, and
 
     P480693 rev. 22: u3 sa3-ar-tam la e-pu-szu i-za-kar-szum-ma mi-im-ma
     P480694 rev. 5: i-wi-tam u3 sa3-ar-tam la e-pu-szu i-za-kar-szum-ma
 
Q006412 128: mi-im-ma e-li-szu u2-ul i-szu
s: mimma elišu ul išu
a claim against him he has none.
 
     P480693 rev. 23.a: e-li-szu u2-ul i-szu
     P480694 rev. 6: mi-im-ma e-li-szu u2-ul i-szu
 
Q006412 129: szum-ma i-na at-hi-i isz-te-en zi-it-ta-szu a-na _ku3-babbar_ i-na-ad-di-in
s: šumma ina atḫî ištēn zittašu ana kaspim inaddin
If, in a partnership, one his share for silver intends to sell,
 
     P480693 rev. 23.b: szum-ma i-na at-hi-i isz-te-en zi-it-ta-szu
     P480694 rev. 7: szum-ma i-na at-hi-i isz-te-en zi-it-ta-szu a-na _ku3-babbar_ i-na-ad-di-in
 
Q006412 130: u3 a-hu-szu sza-ma-am ha-sze-eh qa2-ab-li-it sza-ni-i-im u2-ma-al-la
s: u aḫušu šâmam ḫašeḫ qablit šanîm umalla
and his partner wishes to buy, any outside offer he shall match.
 
     P480693 rev. 24-25.a: i-na-ad-di-in a-hu-szu sza-ma-am ha-sze-eh qa2-ab-li-it sza-ni-i u2-ma-la
     P480694 rev. 8-9: u3 a-hu-szu sza-ma-am ha-sze-eh qa2-ab-li-it sza-ni-i-im u2-ma-al-la
 
Q006412 131: szum-ma _lu2_ i-ni-isz-ma _e2_-su a-na _ku3-babbar_ it-ta-di-in
s: šumma awīlum inišma bissu ana kaspim ittadin
If a man became impoverished and his house for silver has sold,
 
     P480693 rev. 25.b-26.a: szum-ma _lu2_ i-ni-isz-ma _e2_-su ana _ku3-babbar_ it-ta-di-in
     P480694 rev. 10: szum-ma _lu2_ i-ni-isz-ma _e2_-su a-na _ku3-babbar_ it-ta-di-in
 
Q006412 132: u4-um sza-a-ia-ma-nu i-na-ad-di-nu be-el _e2_-tim i-pa-t,a3-ar
s: ūm šayyāmānum inaddinu bēl bitim ipaṭṭar
whenever the buyer offers it for sale, the owner of the house shall (have the right to) redeem it.
 
     P480693 rev. 26.b-27: u4-um sza-ia-ma-nu i-na-di-nu be-el _e2_ i-pa-t,a3-ar
     P480694 rev. 11: u4-um sza-a-ia-ma-nu i-na-ad-di-nu be-el _e2_-tim i-pa-t,a3-ar
 
Q006412 133: szum-ma _lu2 sag-ir3 geme2 gu4_ u3 szi-ma-am ma-la i-ba-szu-u2
s: šumma awīlum wardam amtam alpam u šīmam mala ibaššû
If a man a slave, a slave woman, an ox, or any other purchase
 
     P480693 rev. 28: szum-ma _lu2 sag-ir3 geme2 gu4_ u3 szi-ma-am ma-la i-ba-szu-u2
     P480694 rev. 12: szum-ma _lu2 sag-ir3 geme2 gu4_ u3 szi-ma-am ma-la i-ba-asz-szu-u2
 
Q006412 134: i-sza-am-ma na-di-na-nam la u2-ki-in szu-ma szar-ra-aq
s: išāmma nādinānam la ukin šûma šarrāq
bought, but the seller cannot establish, it is he who is a thief.
 
     P480693 rev. 29: i-sza-am-ma na-di-na-nam la u2-ki-in szu-ma szar-ra-aq
     P480694 rev. 13: i-sza-am-ma na-di-na-nam la u2-ki-in szu#-ma# szar-ra-aq
 
Q006412 135: szum-ma _u-bar_ na-ap-ta-rum u3 mu-du-u2 _kasz_-szu i-na-ad-di-in
s: šumma ubarum napṭarum u mudû šikaršu inaddin
If a foreigner, a napṭaru, or a mudû his beer would sell,
 
     P480693 rev. 30: szum-ma _u-bar_ na-ap-ta-rum u3 mu-du-u2 _kasz_-szu i-na-di-in
     P480694 rev. 14: szum-ma _u-bar_ na-ap-ta-rum u3 mu-du-u2 _kasz_-szu i-na-ad-di-in
 
Q006412 136: sa-bi-tum ma-hi-ra-at i-il-la-ku _kasz_ i-na-di-in-szum
s: sābitum maḫirat illaku šikaram inaddinšum
the woman innkeeper at the current rate the beer shall sell for him.
 
     P480693 rev. 31: sa-bi-tum ma-hi-ra-at i-la-ku _kasz_ i-na-di-in-szum
     P480694 rev. 15-16: sa-bi-tum ma-hi-ra-at i-il-la-ku si-ka-ra-am i-na-ad-<<ta>>-di-szum
 
Q006412 137: szum-ma _lu2_ ap-pi _lu2_ is-su-uk-ma it-ta-ki-is
s: šumma awīlum appi awīlim iššukma ittakis
If a man the nose of a man bit and has cut it off,
 
     P480693 rev. 32: szum-ma _lu2_ ap-pe _lu2_ is-su-uk-ma it-ta-ki-is
     P480694 rev. 17: szum-ma _lu2_ ap-pi _lu2_ is-su-uk-ma it-ta-ki-is
 
Q006412 138: _1(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e igi 1(disz) ma-na zu2 1/2(disz) ma-na_
s: 1 mina kaspam išaqqal inu 1 mina šinnu 1/2 mina
1 mina of silver he shall weigh out; an eye: 1 mina; a tooth: 1/2 mina;
 
     P480693 rev. 33: _1(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e igi 1(disz) ma-na zu2 1/2(disz) ma-na_
     P480694 rev. 18-19.a: _1(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e igi 1(disz) ma-na zu2 1/2(disz) ma-na_
 
Q006412 139: uz-nu _1/2(disz) ma-na_ me-he-es, le-tim _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
s: uznu 1/2 mina meḫeṣ lētim 10 šiqil kaspam išaqqal
an ear: 1/2 mina; a slap to the cheek: 10 shekels of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 34: uz-nu _1/2(disz) ma-na_ me-he-es, le-tim _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
     P480694 rev. 19.b-20: uz-nu _1/2(disz) ma-na_ me-be-es, le-tim _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 140: szum-ma _lu2_ u2-ba-an _lu2_ it-ta-ki-is
s: šumma awīlum ubān awīlim ittakis
If a man the finger of a man has cut off,
 
     P480693 rev. 35: szum-ma _lu2_ u2-ba-an _lu2_ it-ta-ki-is
     P480694 rev. 21: szum-ma _lu2_ u2-ba-an a-wi-lim [it]-ta#-ki-is
 
Q006412 141: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: 2/3 mina kaspam išaqqal
2/3 mina of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 36.a: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
     P480694 rev. 22: _[n] ma#-na ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 142: szum-ma _lu2_ a-wi-lam i-na su-qi2-im?
s: šumma awīlum awīlam ina sūqim
If a man a man in the street(?)
 
     P480693 rev. 36.b: szum-ma _lu2_ a-wi-lam i-na ik?-x-x
     P480694 rev. 23.a: [...] a-wi-lam i-[na ...]
     P480695 obv. 1.a': [...]
 
Q006412 143: is2-ki-im-ma _szu_-su isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: iskimma qāssu ištebir 1/2 mina kaspam išaqqal
knocked down, and his hand has broken, 1/2 mina of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 37: is2-ki-im-ma _szu_-su isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
     P480694 rev. 23.b-24: is3#-ki-in-ma [... _n ma-na] ku3#-babbar# i3-la2-e_
     P480695 obv. 1.b-2': [...] esz3#-[te]-ber5# _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 144: szum-ma _giri3_-szu isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: šumma šēpšu ištebir 1/2 mina kaspam išaqqal
If he his foot he has broken, 1/2 mina of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 38: szum-ma _giri3_-szu isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
     P480694 rev. 25: [... _n ma-na ku3-babbar] i3-la2-e_
     P480695 obv. 3-4': szum-ma _giri3_-szu esz3-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 145: szum-ma _lu2_ a-wi-lam im-ha-as,-ma ki-ir-ra-szu isz-te-ber5
s: šumma awīlum awīlam imḫaṣma kirrašu ištebir
If a man a man struck and collarbone has broken,
 
     P480693 rev. 39: szum-ma _lu2_ a-wi-lam im-ha-as,-ma ha-x-x-szu isz-te-ber5
     P480695 obv. 5-6.a': szum-ma _lu2 lu2_ im-ha-as,-ma ki-ir-ra-szu esz3-te-ber5
 
Q006412 146: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: 2/3 mina kaspam išaqqal
2/3 mina of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 40.a: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
     P480695 obv. 6.b': _1/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 147: szum-ma _lu2_ i-na szi-ge-esz3-tim
s: šumma awīlum ina šigištim
If a man in the course of a fray
 
     P480693 rev. 40.b: szum-ma _lu2_ i-na x x x-tim
     P480695 obv. 7': szum-ma _lu2_ i-na szi-ge-esz3-tim
 
Q006412 148: _lu2_ ik?-te-el _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
s: awīlam iktel 10 šiqil kaspam išaqqal
on a man should inflict(?) any other injuries(?), 10 shekels of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 41: _lu2_ ik-te-el _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
     P480695 obv. 8': _lu2_ ik?-te-el _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 149: szum-ma _lu2_ i-na re-es3-ba-tim
s: šumma awīlum ina resbatim
If a man, in the course of a brawl,
 
     P480695 obv. 9': szum-ma _lu2_ i-na re-es3-ba-tim
 
Q006412 150: _dumu lu2_ usz-ta-mi-it
s: mār awīlim uštamit
a son of a man has caused to die,
 
     P480695 obv. 10': _dumu lu2_ usz-ta-mi-it
 
Q006412 151: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: 2/3 mina kaspam išaqqal
2/3 mina of silver he shall weigh out.
 
     P480695 obv. 11': _2/3(disz) ma-na# ku3#-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 152: u3 a-na di-nim sza _ku3-babbar_ isz-tu _1/3(disz) ma-na_ a-di _1(disz) ma-na_
s: u ana dīnim ša kaspim ištu 1/3 mina adi 1 mina
And for a case (involving a penalty) of silver from 1/3 mina to 1 mina,
 
     P480693 rev. 42: u3 a-na di#-nim# sza# _ku3#-babbar#_ isz-tu _1(disz) 1/3(disz) ma-na_ a-di _1(disz) ma-na_
     P480694 rev. 1: [... _n] ma-na_ a-di _1(disz) ma-na_
 
Q006412 153: da-a-ia-nu di-nam u2-sza-ha-zu-szu-ma
s: dayyānū dīnam ušaḫḫazušuma
the judges the case against him shall determine; however,
 
     P480693 rev. 43: [...] di-nam u2-sza-ha-zu-szu#-[ma]
     P480694 rev. 2: [...] u2-sza-ha-zu-szu-ma
 
Q006412 154: a-wa-at na-pi2-isz-tim a-na _lugal_-ma
s: awat napištim ana šarrimma
a capital case is only for the king.
 
     P480693 rev. 44: a-wa-at na-pi2-isz-[tim ...]
     P480694 rev. 3: [... na]-pi2-isz-tim a-na _lugal_-ma
 
Q006412 155: szum-ma _lu2_ i-na _sag-ir3_ szar-qi2-im _geme2_ sza-ri-iq-tim
s: šumma awīlum ina wardim šarqim amtim šariqtim
If a man with a stolen slave or a stolen slave woman
 
     P480693 rev. 1.a: [...]
     P480694 rev. 4: szum-ma _lu2_ i-na _sag-ir3_ szar-qi2-im _geme2_ sza-ri-iq-tim
 
Q006412 156: it-ta-as,-ba-at _sag-ir3 sag-ir3 geme2 geme2_ i-re-ed-de
s: ittaṣbat wardum wardam amtum amtam iredde
has been seized, a slave a slave, a slave woman a slave woman shall lead.
 
     P480693 rev. 1.b: [...]
     P480694 rev. 5: it-ta-as,-ba-at _sag-ir3 sag-ir3 geme2 geme2_ i-re-ed-de
 
Q006412 157: szum-ma _szagina_ sza-pir6 _i7_ be-el te-er-tim ma-la i-ba-asz-szu-u2
s: šumma šakkanakkum šāpir nārim bēl têrtim mala ibaššû
If a military governor, a governor of waterways, or any person in a position of authority
 
     P480693 rev. 2-3.a: [... te]-er-tim [...]
     P480694 rev. 6: szum-ma _szagina_ sza-pir6 _i7_ be-el te-er-tim ma-la i-ba-asz-szu-u2
 
Q006412 158: _sag-ir3_ hal-qa-am _geme2_ ha-li-iq-tam _gu4_ hal-qa-am _ansze_ hal-qa-am
s: wardam ḫalqam amtam ḫaliqtam alpam ḫalqam imēram ḫalqam
a fugitive slave, fugitive slave woman, stray ox, or stray donkey ,
 
     P480693 rev. 3.b-4.a: _sag-ir3_ ha-al-qa2-am [...] _gu4_ ha-al-qa2 _ansze_ ha-al-qa2-am
     P480694 rev. 7: _sag-ir3_ hal-qa-am _geme2_ ha-li-iq-tam _gu4_ hal-qa-am _ansze_ hal-qa-am
 
Q006412 159: sza _e2-gal_-lim u3 _|MASZ.KAK.EN|_ is,-ba-at-ma a-na esz3-nun-na{ki}
s: ša ekallim u muškēnim iṣbatma ana ešnunna
belonging either to the palace or to a commoner seized and to Ešnunna
 
     P480693 rev. 4.b-5.a: [...] is,#-[ba]-at#-ma [a]-na# esz3-nun-na{ki}
     P480694 rev. 8: sza _e2-gal_-lim u3 _|MASZ.KAK.EN|_ is,-ba-at-ma a-na esz3-nun-na{ki}
 
Q006412 160: la ir-di-a-am i-na _e2_-szu-ma ik-ta-la u4-mi e-li _iti 1(disz)-kam_
s: la irdiamma ina bitišu iktala ūmi eli warḫim ištēn
did not lead it, but in his house has detained it and more than 1 month
 
     P480693 rev. 5.b-6: la ir-di-a-am-ma i-na _e2_-szu-ma ik-ta#-[la ...]
     P480694 rev. 9: la ir-di-a-am i-na _e2_-szu-ma ik-ta-la u4-mi e-li _iti 1(disz)-kam_
 
Q006412 161: u2-sze-te-eq-ma _e2-gal_-lum szu-ur-qa-am it-ti-szu i-ta-wi
s: ušētiqma ekallum šurqam ittišu itawwi
has let to elapse, the palace a charge of theft against him shall bring.
 
     P480693 rev. 7.a: [...] _e2-gal_-lum szu-ur-qa-am it-ti-szu i-ta-wi
     P480694 rev. 10: u2-sze-te-eq-ma _e2-gal_-lum szu-ur-qa-am it-ti-szu i-ta-wi
 
Q006412 162: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza esz3-nun-na{ki}
s: wardum u amtum ša ešnunna
A slave or slave woman belonging to (a resident of) Ešnunna
 
     P480693 rev. 7.b: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza esz3-nun-na{ki}
     P480694 rev. 11.a: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza esz3-nun-na{ki}
 
Q006412 163: sza ka-an-nam masz-ka-nam u3 ab-bu-tam sza-ak-nu
s: ša kannam maškanam u abbuttam šaknu
who fetters, shackles, or a slave hairlock bears,
 
     P480693 rev. 8: sza ka-an-nam masz-ka-nam u3 ab-bu-tam sza-ak-nu
     P480694 rev. 11.b-12: sza ka-an-nam ma-asz-ka-nam u3 ab-bu-ut-ta-am sza-ak-nu
 
Q006412 164: _abul_ esz3-nun-na{ki} ba-lum be-li2-su u2-ul us,-s,i2
s: abul ešnunna balum bēlišu ul uṣṣi
through the main city-gate of Ešnunna without his owner shall not exit.
 
     P480693 rev. 9: _abul_ esz3-nun-na{ki} ba-lum be-li2-su u2-ul us,-s,i2
     P480694 rev. 13: _abul_ esz3-nun-na{ki} ba-lum be-li2-szu u2-ul us,-s,i2
 
Q006412 165: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza it-ti _dumu_ szi-ip-ri-im na-as,-ru-ma
s: wardum u amtum ša itti mār šiprim naṣruma
A slave or slave woman who, in the safekeeping of a foreign envoy
 
     P480693 rev. 10-11.a: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza it-ti _dumu_ szi-ip-ri-im na-as,-ru-ma
     P480694 rev. 14: _sag-ir3_ u3 _geme2_ sza it-ti _dumu_ szi-ip-ri-im na-as,-ru-ma
 
Q006412 166: _abul_ esz3-nun-na{ki} i-te-er-ba-am ka-an-nam ma-asz-ka-nam
s: abul ešnunna iterbam kannam maškanam
the main city-gate of Ešnunna has entered, fetters, shackles,
 
     P480693 rev. 11.b-12.b: _abul_ esz3-nun-na{ki} i-te-er-ba-am ka-an-nam masz-ka-nam
     P480694 rev. 15: _abul_ esz3-nun-na{ki} i-te-er-ba-am ka-an-nam ma-asz-ka-nam
 
Q006412 167: u3 ab-bu-tam isz-sza-ak-ka-an-ma a-na be-li2-szu na-s,e-er
s: u abbuttam iššakkanma ana bēlišu naṣer
or a slave hairlock shall be made to bear, and for his owner will be guarded.
 
     P480693 rev. 12.b-13.a: u3 ab-bu-tam isz-sza-ka-an-ma a-na be-li2-szu na-s,er
     P480694 rev. 16: u3 ab-bu-tam isz-sza-ak-ka-an-ma a-na be-li2-szu na-s,e-er
 
Q006412 168: szum-ma _gu4 gu4_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it
s: šumma alpum alpam ikkimma uštamit
If an ox an ox gored, and has caused its death,
 
     P480693 rev. 13.b-14.a: szum-ma _gu4 gu4_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it
     P480694 rev. 17: szum-ma _gu4 gu4_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it
 
Q006412 169: szi-im _gu4_ ba-al-t,im u3 _uzu gu4_ mi-tim
s: šīm alpim balṭim u šir alpim mitim
the value of the living ox and the meat of the dead ox
 
     P480693 rev. 14.b: szi-im _gu4_ ba-al-t,i3 u3 _uzu gu4_ mi-tim
     P480694 rev. 18: szi-im _gu4_ ba-al-t,im u3 _uzu gu4_ mi-tim
 
Q006412 170: be-el _gu4_ ki-la-al-la-an i-zu-uz-zu
s: bēl alpim kilallān izuzzū
the two ox-owners shall divide.
 
     P480693 rev. 15.a: be-el _gu4_ ki-la-la-an i-zu-uz-zu
     P480694 rev. 19: [...] ki-la-al-la-an i-zu-uz-zu
 
Q006412 171: szum-ma _gu4_ na-ka-pi2-ma
s: šumma alpum nakkāpîma
If an ox is an habitual gorer and
 
     P480693 rev. 15.b: szum-ma _gu4_ na-ka-pi2-ma
     P480694 rev. 20.a: [...]
 
Q006412 172: ba-ab-tum a-na be-li2-szu u2-sze-di-ma _gu4_-szu la u2-sze-szi-ir-ma
s: bābtum ana bēlišu ušēdima alapšu la ušēširma
the gate its owner so notified, but his ox he did not keep in check and .
 
     P480693 rev. 16: ba-ab-tum a-na be-li2-szu [u2]-sze-di-ma _gu4_-szu la u2-szi-ir-ma
     P480694 rev. 20.a-22: [...] be-li2-szu [...]
 
Q006412 173: _lu2_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it be-el _gu4_
s: awīlam ikkimma uštamit bēl alpim
a man it gored and has caused his death, the owner of the ox
 
     P480693 rev. 17: _lu2_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it be-el _gu4_
 
Q006412 174: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: 2/3 mina kaspam išaqqal
2/3 mina of silver shall weigh out.
 
     P480693 rev. 18.a: _2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 175: szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma
s: šumma wardam ikkimma
If it a slave gored and
 
     P480693 rev. 18.b: _szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma
 
Q006412 176: usz-ta-mi-it _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
s: uštamit 15 šiqil kaspam išaqqal
has caused his death, 15 shekels of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 19: usz-ta-mi-it _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 177: szum-ma _ur-gi7_ sze-gi-ma ba-ab-tum a-na be-li2-szu
s: šumma kalbum šegîma bābtum ana bēlišu
If a mastiff is vicious and the gate its owner
 
     P480693 rev. 20: szum-ma _ur-gi7_ sze-gi-ma ba-ab-tum a-na be-li2-szu
 
Q006412 178: u2-sze-di-ma _ur-gi7_-szu la is,-s,u-ur-ma
s: ušēdima kalabšu la iṣṣurma
so notified, but his mastiff he fails to control, and
 
     P480693 rev. 21: u2-sze-di-ma _ur-gi7_-szu la is,-s,u-ur-ma
 
Q006412 179: _lu2_ isz-szu-uk-ma usz-ta-mi-it
s: awīlam iššukma uštamit
it a man bit, and has caused his death,
 
     P480693 rev. 22: _lu2_ isz-szu-uk-ma usz-ta-mi-it
 
Q006412 180: be-el _ur-gi7 2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_
s: bēl kalbim 2/3 mina kaspam išaqqal
the owner of the mastiff 2/3 mina of silver shall weigh out.
 
     P480693 rev. 23: be-el _ur-gi7 2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e_ szum-ma _sag-ir3_
 
Q006412 181: szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma usz-ta-mit-it
s: šumma wardam iššukma uštamit
If it a slave bit and has caused his death,
 
     P480693 rev. 23.b-24.a: szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma usz-ta-mit-it
 
Q006412 182: _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
s: 15 šiqil kaspam išaqqal
15 shekels of silver he shall weigh out.
 
     P480693 rev. 24.b: _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_
 
Q006412 183: szum-ma i-ga-rum i-qa-am-ma ba-ab-tum a-na be-el i-ga-ri
s: šumma igārum iqāmma bābtum ana bēl igāri
If a wall is buckling and the gate the owner of the wall
 
     P480693 rev. 25: szum-ma i-ga-rum i-qa-am-ma ba-ab-tum a-na be-el i-ga-ri
 
Q006412 184: u2-sze-di-ma i-ga-ar-szu la u2-dan-nin-ma
s: ušēdima igāršu la udanninma
so notified, but his wall he did not reinforce and
 
     P480693 rev. 26: u2-sze-di-ma i-ga-ar-szu la u2-<dan>-nin-ma
 
Q006412 185: i-ga-rum im-qu2-ut-ma _dumu lu2_ usz-ta-mi-it
s: igārum imqutma mār awīlim uštamit
the wall collapsed and the a son of a man has caused to die—
 
     P480693 rev. 27: i-ga-rum im-qu2-ut-ma _dumu lu2_ usz-ta-mi-it
 
Q006412 186: na-pi2-isz-tum s,i2-im-da-at szar-ri-im
s: napištum ṣimdat šarrim
it is a capital case, it is (decided by) a royal decree.
 
     P480693 rev. 28: na-pi2-isz-tum s,i2-im-da-at szar-ri-im
 
Q006412 187: szum-ma _lu2 dumu-mesz_ wu-ul-lu-ud-ma _dam_-su
s: šumma awīlum māri wulludma aššassu
If a man children sired but his wife
 
     P480693 rev. 29: szum-ma _lu2 dumu-mesz_ wu-ul-lu-ud-ma _dam_-su
 
Q006412 188: i-zi-im-ma sza-ni-tam i-ta-ha-az
s: izimma šanitam itaḫaz
divorced and another has married,
 
     P480693 rev. 30: i-zi-im-ma [sza]-ni-tam i-ta-ha-az
 
Q006412 189: i-na _e2_ u3 ma-la i-ba-szu-u2 in-na-sa-ah-ma
s: ina bitim u mala ibaššû63 innassaḫma
from the house and any possessions there may be he shall be expelled and
 
     P480693 rev. 31: i-na _e2_ u3 ma-la# [i]-ba#-szu-u2 in-na-sa-ah-ma
 
Q006412 190: wa-ar-ki sza i-ra-am-mu-ma it-ta-la-ak x x x _e2_ x x x
s: warki ša irammuma ittallak ... bītum
after the one who ... he shall depart; ... the house ... .
 
     P480693 rev. 32: wa-ar-ki sza i-ra-am#-mu#-ma it-ta-la-ak
 
Q006412 191: szum-ma _lu2 en-nun_
s: šumma maṣṣārum
If a guard
 
     P480693 rev. 33: szum#-ma# _lu2 en-nun_
 
Q006412 192: _e2_ i-na na-s,a-ri-im i-gu-ma pa-al-li-szu
s: bītam ina naṣārim igûma pallišu
in guarding a house was negligent, and a burglar
 
     P480693 rev. 34: [_e2_ i-na] na#-s,a-ri-im i-gu-ma pa-al-li-szu
 
Q006412 193: _e2_ ip-lu-usz u3 _lu2 en-nun e2_ sza ip-pa-al-szu
s: bītam ipluš maṣṣār bīti ša ippalšu
the house burgled, guard of the house that was broken into ...
 
     P480693 rev. 35: [_e2_ ip-lu-usz] u3 _lu2 en-nun e2_ sza ip-pa-al-szu
 
Q006412 194: [...] i-du-uk-ku ba-lum qa-ab-ri-szu
s: ... idukkū balum qabrišu
... the shall kill, and without a grave
 
     P480693 rev. 36: [... i-du]-uk-ku ba-lum [qa]-ab-ri-szu
 
Q006412 195: i-na pa-ni2 pi2-il-szi-im iq-qa-bi-ir
s: ina pāni pilšim iqqabbir
at the breach he shall be buried.
 
     P480693 rev. 37: [i-na pa-ni2 pi2]-il-szi-im iq-qa-bi-ir