Index


Index e


e2


44 References
Ur IIISzulgi21b
Ur IIISzulgi22a
IsinEnlil-banii
IsinDamiq-iliszu9
LarsaRim-Sin II3
BabylonSumulael35b
BabylonSabium1b
BabylonSabium9
BabylonApil-Sin13a
BabylonApil-Sin16a
BabylonSin-muballity1a
BabylonSamsu-iluna34
BabylonAbi-eszuhh
BabylonAmmi-ditana14c
MariSumu-Yamam1
MariZimri-Lima
Marad, KazalluSumu-ditand
Uruk OBDingir-amc
Diyala: Esznunna, Tell AsmarIpiq-Adad Ica
Diyala: Esznunna, Tell AsmarIbal-pi-El Ic
Diyala: Esznunna, Tell AsmarIpiq-Adad IIa
Diyala: Esznunna, Tell AsmarNaram-Sin1b
Diyala: Esznunna, Tell AsmarNaram-Sin11b
Diyala: Esznunna, Tell AsmarIqisz-Tiszpaka
Diyala: Esznunna, Tell AsmarDannum-tahaz1
Diyala: Esznunna, Tell AsmarDaduszaaa
Diyala: Esznunna, Tell AsmarIbal-pi-El II8a
Diyala: Dhiba'i, UzarluluDannum-tahaz1
Diyala: Szaduppum, HarmalNaram-Sin1b
Diyala: Szaduppum, HarmalIqisz-Tiszpak1
Diyala: Szaduppum, HarmalDannum-tahaz1
Diyala: Szaduppum, HarmalDaduszaa
Diyala: Szaduppum, HarmalIbal-pi-El II8c
Diyala: Szaduppum, HarmalIbal-pi-El II8d
Diyala: Nerebtum, IchcaliNaram-Sin11a
Diyala: Nerebtum, IchcaliIqisz-Tiszpak1
Diyala: Nerebtum, IchcaliDannum-tahaz1
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbal-pi-El II6
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbal-pi-El II8g
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbal-pi-El II8h
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbal-pi-El II8i
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbal-pi-El II8k
Diyala: Nerebtum, IchcaliIbbi-Sina
Diyala: Nerebtum, IchcaliKing unknowno